airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tidlig Indsats og MANU: Styrker Samarbejdet og hjælper fagfolk i Nordgrønland

Tidlig indsats og MANU styrker det tværfaglige samarbejde og understøtter fagfolk i brugen af MANU i Nordgrønland.
5. juli 2024

Tidlig Indsats-teamet og MANU-teamet har i juni måned været på fælles tjenesterejse til Ilulissat, Qeqertarsuaq og Upernavik.

Formålet med turen var at understøtte fagfolk i dagtilbud, familiecentre, sundhedsplejen og kommuner i brugen af MANU-materialerne tilpasset de lokale forhold.

Det var også at etablere og styrke tidlig indsats-grupper i de forskellige byer. Dette for at sikre, at der er et kompetent team af fagpersoner, der kan hjælpe og rådgive kommende familier og støtte barnets første tusinde dage.

Tidlig indsats og MANU-konsulenterne besøgte blandt andet også PI/SPS (Socialpædagogisk Seminarium) i Ilulissat, hvor de præsenterede deres arbejde for en række studerende.

I den efterfølgende evaluering af turen fremhæver deltagerne, at de har fået et større kendskab til MANU-materialerne, hvilket gør deres arbejde lettere og giver dem mere gå-på-mod.

Det fremhæves også, at Tidlig Indsats i Socialstyrelsen har tydeliggjort rollefordelingen i arbejdet med tidlig indsats, hvilket skaber grobund for et bedre og kommende tværfagligt samarbejde.

Nogle af de positive tilbagemeldinger lyder:

• Pædagogisk medarbejder: “Jeg er blevet mere rolig og ser mere lyst på fremtiden. MANU har effektive materialer, som vil lette hverdagen for forældrene, personalet og ikke mindst for børnene.”

• Pædagogisk medarbejder: “Jeg har fået mere viden og fået mere gå-på-mod i mit arbejde.” 

• Fagperson i Tidlig Indsats: “Gruppen har fået mere overblik over rollefordelinger.”