airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Sammen kan vi meget mere

I partnerskabet Kattulluta inuuneritta – Sammen om det gode liv er Paarisa, Brugseni, Pisiffik og Pilersuisoq gået sammen om en fælles vision om mere sundhed og trivsel og et overordnet mål om, at salget af sunde varer skal udgøre den største del af vareomsætningen.
5. marts 2024

Selvom detailhandlen er konkurrenter i det daglige, er man i partnerskabet Kattulluta Inuuneritta nået til enighed om at samarbejde om en fælles målsætning om at fremme det gode liv. Det gode liv handler om at skabe balance i tilværelsen og om at have det godt med sig selv og andre. Det, vi spiser og drikker, og fællesskabet omkring måltiderne har stor betydning for vores sundhed og trivsel.

Partnerskabet Kattulluta Inuuneritta

Nu gør partnerskabet status på 2023 med udgivelsen af sin anden årsrapport, som viser, at indsatsen indtil videre har båret frugt. Årsrapporten er et tillæg til årsrapporten fra 2022, hvor vi fokuserer på resultater for 2023 og mål for 2024.

Det er afgørende for os i partnerskabet, at der måles på de indsatser, som igangsættes, for at sikre, at det, der bliver gjort, rent faktisk gør en forskel. Derfor udvælger partnerskabet hvert år konkrete og målbare mål, der med forbrugernes medvirken kan være med til at fremme folkesundheden og det gode liv.

I 2023 var målet at fremme salget af frugt og grønt fra frost, frisk frugt og grønt, samt varer med nøglehulsmærket. I fællesskab mellem parterne har vi fastholdt det gode resultat fra 2022 på frugt og grønt fra frost, og blandt andet øget salget med 5 % i 3. Kvartal. Salget af frisk frugt og grønt er steget med 1 % i det samlede indekstal for året, men hele 7% i 2. Kvartal. Det viser, at det er muligt at opnå gode resultater, når man samarbejder om at nå et fælles mål, og det er vi stolte af i partnerskabet.

Ligeledes har vi i partnerskabet arbejdet for at øge salget af de sunde varer, der er nøglehulsmærkede. Her er vi endt på et samlet indekstal på 102, og vi har arbejdet sideløbende med at øge kendskabet til dette mærke hos forbrugerne. I vores forbrugerundersøgelse fra 2023 kan vi se på besvarelserne, at 47% svarede, at de kendte til nøglehulsmærket og hvad det står for. I forbrugerundersøgelse havde vi 590 besvarelser fra hele landet. I partnerskabet er vi glade for, at så mange ville deltage, da vi får et bedre grundlag for at kende til forbrugernes præferencer og indkøbsvaner.

Detailhandlens parter indrapporterer hver især salgstal og indekstal, der bruges til at måle på, om partnerskabet når sine mål, og som bidrager med ny og vigtig viden. Derfor kan vi i partnerskabet præsentere en samlet Top-30 liste over de mest solgte varegrupper på tværs af de tre detailkæder. På denne liste er øl og sodavand stadig de mest solgte varer, hvor også tobak, snus og energidrik er højt på listen. Ligesom i 2022 skal det dog fremhæves, at frugt og grønt er på listen – i år som nummer 4 og 9. Denne Top-30 understreger vigtigheden i at arbejde for at fremme andelen af sunde varer.

Partnerskabets mål for 2024 tager udgangspunkt i nogle af de områder, som vi ser muligheder i at forbedre:

Fortsætte målet fra 2023 om at:

  • ·Øge salget af frugt og grønt fra frost.
  • ·Øge salget af frisk frugt og grønt.
  • ·Øge salget af Nøglehulsmærkede varer, som er varer med mindre og sundere fedt, mindre sukker og salt, flere kostfibre og fuldkorn.
  • ·Øge andelen af sunde varer i Top 30 over mest solgte varer.
  • ·Øge kendskabet til partnerskabet og partnerskabets logo.


Samt igangsætte målet om at øge salget af alkoholfrie nydelsesdrikke.

Kattulluta Inuuneritta partnerskabet løber frem til 2030 og tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål 3: Sundhed og trivsel og Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Kattulluta Inuuneritta årsrapporten for 2023 kan læses her på: www.paarisa.gl

Kontakt for yderligere oplysninger:

Paarisa:
Afdelingschef i Paarisa, Helena Lynge Møller på telefon +299 34 57 05 eller e-mail: helm@nanoq.gl

Brugseni:
Marketing- og kommunikationschef Benny Reffeldt Otte på tlf. +299 52 63 39 eller e-mail benny.otte@knbmarketing.gl

KNI/Pilersuisoq:
Marketingschef Anders Steenbakken på tlf. +299 55 15 77 eller e-mail: atb@kni.gl

Pisiffik:
Marketingschef Tina Hansen på tlf. +299 29 66 30 eller e-mail: tih@pisiffik.gl