airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 3: Opkvalificering i Qaanaaq

Dagtilbudspersonalet fik efter ønske opkvalificeringskursus. Det betyder, at Initiativ 3 har været i dialog med kommuners forvaltninger på ledelsesniveau for at klarlægge behovet for dagtilbudspersonalet.
9. november 2022

- Det er rart, at vi blev lyttet til, angående hvad vi har ønsket os til kursus. Og det er dejligt at få dækket vores behov, udtaler en deltager i evalueringen.

Rita Thomsen og Hector Lennert Sørensen fra Initiativ 3 besøgte Qaanaaq til opkvalificerings kursus af dagtilbudspersonale. Kurserne er målrettet personalet i kommunernes forvaltninger for børn og unge samt ledere og souschefer i dagtilbud (vuggestuer, børnehaver, dagplejere). Kurserne bliver afholdt i udvalgte byer og bygder.
Det overordnede formål med initiativ 3 er, at de pædagogiske fagpersoner og ledelsen på dagtilbudsområdet opkvalificeres med viden og udvikling samt får fælles praksis for opsporing, forebyggelse og håndtering af børn i risiko samt børn udsat for omsorgssvigt.

Kurset består af fire elementer, som kaldes for en kuffert: Opsporingsmodel, Forældresamarbejde, Læringsmiljø og Faglige ledelse. ”Kufferten” er præsenteret for dagtilbudspersonale, dagtilbudsledere, souschefer, afdelingsledere samt pædagogiske konsulenter i kommunerne.

 

 Deltagerne på kursus i Qaanaaq. 6 deltagere fra børnehaven, 2 dagplejere, 1 støtteperson fra 1. klasse fra skolen Avanersuup Atuarfia og 1 fra Savissivik, som er timelærer og medicinpasser. Alt i alt 10 deltagere.

Forældre samarbejde og læringsmiljø

Et af de vigtigste temaer for et godt samarbejde er at skabe sammenhæng mellem dagtilbud og hjemmet for børns trivsel og læring.

 

Styrket netværk og bedre værktøjer

Deltagerne på kurset repræsenterer forskellige personalegrupper. Det er nødvendigt for at alle i dagtilbuddet samt dagplejere får de nødvendige værktøjer til at opspore børns trivsel.- Opgraderingen af Meeqqap mappia (børnemappen) har givet os et værktøj til at arbejde klart. Og den er meget mere brugervenlig end, vi har regnet med.I forbindelse med opkvalificeringen i Qaanaaq aftalte to dagplejere, som deltog ved kurset, at de vil støtte hinanden og i deres arbejde med børn. Dertil vil de holde kontakt med dagtilbuddet i Qaanaaq. Dagtilbudslederen er meget åbent for at give råd og give materialer, der til daglig kan blive brug for hos dagplejerne.- Det er en lettelse, at vi fik værktøjer, som vi kan benytte i dagligdagen, udtaler en deltager i evalueringen.

 

Grafen viser gruppering af deltagere.

Grafen viser gruppering af deltagere.

Aftale om opkvalificering

For at kunne lave en aftale om en opkvalificering, kræver det at snakke med de berørte kommuners forvaltninger på ledelsesniveau.

For at nå til en enighed med at lave opkvalificering hos kommunerne, rejste projektmedarbejderne før selve opkvalificeringen af dagtilbudspersonalerne, til stederne for at lave en aftale om opkvalificering. Her aftalt de også, hvordan kurserne skal forløbe, varighed af kurset samt hvem der skal være med.

Man blev enige om at lave flere modeller for opkvalificering for at tilpasse sammensætningen af kommunens dagtilbudspersonale. Det første fokus er udelukkende for ledere og souschefer og varer tre dage. Andet fokus er tilpasset mindre byer (lederne, stuepædagogerne og evt. køkken, rengøringspersonale). Dertil kan kobles dagplejere fra bygderne. Forløbet komprimeres til to.

Indhold

Der afholder 2 kursus former.

Kursusform 1:

Foregår over 3 dage.
Kursusdeltagere: Leder, souschefer og eventuelt stuepædagoger fra hver daginstitution.
Kursusdeltagerne præsenteres for Børnemappen, øves i at udfylde trivselsbarometer, forældresamarbejde og partnerskab, læringsmiljø og fagligledelse.

Kursusform 2:

Foregår over 2 dage.
Kursusdeltagere: Alt daginstitutionspersonale undtaget ledelsen.
Kursusdeltagerne præsenteres for Børnemappen, øves i at udfylde trivselsbarometer, forældresamarbejde og partnerskab samt Læringsmiljø.

 

Læs mere om Børnemappen her

 

 

Kursusafholdere: Rita Thomsen & Hector Lennert Sørensen. Efter afholdelse af  kursus Initiativ 3 på vej tilbage til Nuuk.

Kursusafholdere: Rita Thomsen & Hector Lennert Sørensen. Efter afholdelse af kursus Initiativ 3 på vej tilbage til Nuuk.