airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ny aktivitetskalender giver bedre overblik over Socialstyrelsens kursustilbud

Aktivitetskalenderen giver et overblik over de kurser og aktiviteter, som Socialstyrelsen tilbyder. Kalenderen fungerer både som et overblik og et planlægningsværktøj for kommunerne og internt i Socialstyrelsen.
20. april 2022
Ny aktivitetskalender over Socialstyrelsens kursustilbud

Hvad er aktivitetskalenderen?

Aktivitetskalenderen er et samlet overblik over de kurser, workshops og seminarer, som Socialstyrelsen tilbyder. Kurserne er for medarbejdere og ledere i eksempelvis døgninstitutioner, familiecentre og socialforvaltningen i kommunerne. Det gælder både aktiviteter i de enkelte kommuner, og aktiviteter der går på tværs af kommunegrænser såsom forstanderseminarierne for døgninstitutionerne. Aktivitetskalenderen fungerer også som et internt planlægningsværktøj i Socialstyrelsen. Her skal kalenderen være med til at sikre en ligelig fordeling af aktiviteter i løbet af året og derved undgå unødigt pres på institutioner og kommunale forvaltninger.

 

Helt konkret giver kalenderen et overblik over:

  • Kurser Socialstyrelsen afholder (fx sidemandsoplæring i ESDH, børnerejseholdets besøg, modulkurser mm.)
  • Hvilken målgruppe kurserne er relevante for (fx ufaglærte medarbejdere, sagsbehandlere, forstandere m.fl.)
  • Hvor og hvornår aktiviteterne afholdes (datoer, bynavn – eller hvis det er virtuelt på Teams)
  • Kontaktpersonen på den enkelte aktivitet

Hvorfor har vi lavet en aktivitetskalender?

Aktivitetskalenderen er udarbejdet, som en del af Initiativ 7 under det grønlandsk-danske samarbejde. Det overordnede formål med initiativ 7 er at give kommunerne et overblik over opkvalificerings- og kompetenceudviklingstilbud på det sociale børne- og ungeområde. Socialstyrelsen arbejder ligeledes på, at udbuddet af kurser i endnu højere grad imødekommer kommunernes behov.


Kalenderen imødekommer også en konkret efterspørgsel fra kommunerne, der har manglet en oversigt over de kurser, workshops og seminarer, som Socialstyrelsen udbyder. Derfor er der lavet en aktivitetskalender for hver kommune og én samlet kalender til intern koordinering i Socialstyrelsen. Alle fem kommuner har fået tilsendt første version af aktivitetskalenderen og første tilbagemeldinger er positive.


Hvordan bruges aktivitetskalenderen fremadrettet?

Kalenderen er et dynamisk værktøj, som opdateres løbende. Socialstyrelsen vil hvert kvartal gennemgå, hvad der er planlagt eller ændret af kurser. Derefter modtager kommunerne den opdaterede version, så de kan planlægge det kommende år. På sigt bliver aktivitetskalenderen tilgængelig på Socialstyrelsens hjemmeside.


Billedet nedenfor viser de aktiviteter Socialstyrelsen afholder i Kommune Kujalleq i april måned.
For hver dato står hvilken aktivitet det drejer sig om, hvem målgruppen er og hvilken by, det afholdes i.

Billedet viser de aktiviteter Socialstyrelsen afholder i Kommune Kujalleq i april måned

Billedet nedenfor er fra Socialstyrelsens interne kalender, som viser en samlet oversigt over aktiviteter i april måned.

Billedet er fra Socialstyrelsens interne kalender, som viser en samlet oversigt over aktiviteter i april måned.