airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Vellykket forstanderseminar i Malmø

Netværk, ny viden og socialpædagogiske metoder, der kan styrke beboernes trivsel og ud-vikling, er på alles læber på døgninstitutionsområdet. Derfor havde Socialstyrelsen sat overskrifter som fagfællesskaber, traumepsykologi og mentalisering i praksis på program-met på årets forstanderseminar, der blev afholdt i Malmø i dagene 2.-7. april.
24. maj 2022

Deltager sidder til forstanderseminar i Malmø og ser præsentation

 

De første dage var forbeholdt forstanderne for de selvstyreejede døgninstitutioner og handlede om drifts- og økonomisiden af døgninstitutionerne. Fra den 5. april sluttede for-standerne fra de kommunale og selvejende døgninstitutioner sig til seminaret.

Styrelseschef Helene Broberg Berthelsen bød forstanderne velkommen, hvorefter arbejdet med at målrette Socialstyrelsens kursusudbud blev præsenteret. Resten af førstedagen holdt Janne Østergaard Hagelquist fra Center for Mentalisering et praksisorienteret oplæg om traumepsykologi og mentalisering som socialpædagogisk metode.

Overskriften på den anden dag var samarbejdet mellem Socialstyrelsen og døgninstitutio-nerne. Temadagen var baseret på gruppearbejde efter en såkaldt succeskriteriemodel. Dagen var fyldt med livlig debat og konstruktive input til det fremtidige samarbejde.

På seminarets sidste dag holdt psykolog, Inger Thormann, et oplæg om terapiformer, der har fokus på en persons samlede opvækst- og traumehistorie. Endelig holdt Socialstyrelsen et oplæg om ”den gode visitationsproces” for døgninstitutionerne for børn og unge, mens handicapdøgntilbuddene var til et oplæg fra Kofoedsminde om praksis og metode på en sikret døgninstitution for dømte udviklingshæmmede.

Ved afrundingen af seminaret var der bred enighed blandt deltagerne om, at de var kom-met tættere på hinanden, og at det uformelle samvær på seminaret havde skabt værdifuld dialog om fælles udfordringer og samarbejdsrelationer. Evalueringen af seminaret viste desuden en generelt stor tilfredshed med såvel rammer som indhold.