airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Børnerejseholdet arbejder i Upernavik i marts 2022 til februar 2023

Katsi Kleist-Eriksen (til venstre) og Ivalo Møller Lange (til højre), fra Børnerejseholdet, arbejder i Upernavik fra marts 2022 til februar 2023.
11. april 2022
Bornerejseholdet arbejder i Upernavik i marts 2022 til februar 2023

Katsi Kleist-Eriksen (til venstre) og Ivalo Møller Lange (til højre), fra Børnerejseholdet, arbejder i Upernavik fra marts 2022 til februar 2023.

Børnerejseholdet er et landsdækkende behandlingstilbud, som tilbyder udredning og behandling til børn og unge. Børnerejseholdets indsats i en by/bygd varer i udgangspunktet 1 år. Udredning og behandling foregår delvist ved fysisk fremmøde i byen/bygden og delvist via online kontakt fra Nuuk.

  • Den primære målgruppe er børn og unge under 18, som har været udsat for seksuelle overgreb.
  • Den sekundære målgruppe er børn og unge under 18, der udviser seksuelt selvskadende adfærd og seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.

Se mere om Børnerejseholdet her