airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Rejseholdet for børn udsat for seksuelle overgrebHar dit barn været udsat for seksuelle overgreb? Vil du gerne give den mulighed for dit barn til at modtage den rette behandling for at komme videre? Har du som pårørende også brug for en støttende samtale?

Børnerejseholdet tilbyder terapeutisk behandling til børn og unge der har været udsat for seksuelle overgreb.

Børnerejseholdet tilbyder individuel behandling til barnet, samt inddrager barnets/den unges omsorgsgivere. Som udgangspunkt er Børnerejseholdet i en by én gang ugentligt i ca. 2 år, hvor de fokuserer på det nærmeste netværk for barnet, samtidig med at de har barnet i centrum.

Børnerejseholdene opholder sig ca. en uge i byen pr. rejse, hvor børn og unge som har været udsat for seksuelle overgreb får tilbudt en til to behandlinger pr. rejse. Der er en lokal samarbejdspartner i hver by eller bygd, som hjælper med at udbrede viden om Børnerejseholdets arbejde.

Hvad skal jeg gøre? 

Du skal først og fremmest kontakte din nærmeste socialforvaltning og underrette kommunen hvis du ved eller har mistanke om et barn der lever under forhold, hvor deres trivsel er i fare. Dette kan være seksuelle ovegreb. Du hjælper barnet ved at underrette de sociale myndigheder om den viden du har.

Dette gælder især hvis du til dagligt arbejder med børn og unge og derfor har skærpet underretningspligt.

Kommunen henviser videre til familiecentrene hvor terapibehandlingen kan foregå. Hvis der er yderligere behov tager kommunen kontakt til rejseholdet eller Socialstyrelsen, hvorefter det afklares hvornår børnerejseholdet kan komme til din by/bygd.

Det er gratis at få terapeutisk behandling efter seksuelle ovegreb fra Børnerejseholdet.

Tegn på at børn og unge er udsat for seksuelle overgreb 

Børn er forskellige. De reagerer forskelligt og udtrykker sig forskelligt alt efter deres alder og modenhed. Der findes derfor ingen facitliste på, hvordan børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb, reagerer. Dog kan nogle af nedenstående tegn og reaktioner forekomme på grund af seksuelle overgreb:

• Seksualiseret adfærd
• Ændring af adfærd
• Modvilje mod bestemt person
• Umotiveret gråd (angst)
• Søvnløshed (mareridt)
• Fysiske symptomer
• Tristhed (depression)
• Aggressivitet (hyperaktivitet)
• Koncentrationsvanskeligheder
• Selvskadende adfærd
• Regression (hvor barnet eller den unge vender tilbage til et tidligere psykisk udviklingstrin)
• Encoprese eller enuresis (problemer med renlighed og ufrivillig afføring hos større børn)
• Intet selvværd (hjælpeløshed, passivitet)
• Spiseforstyrrelser
• Ondt i maven, hovedpine
• Vedholdende tavshed
• Påfaldende hygiejnepleje
• Mangelful eller overdreven blufærdighed
• Tvangstanker eller tvangshandlinger

Disse symptomer kan være udtryk for seksuelle overgreb. Du skal reagere, når et barn pludselig ændrer adfærd, eller når flere bekymrende symptomer viser sig. Symptomerne er ikke altid et bevis på, at der er tale om overgreb. Men symptomerne bør altid føre til, at du overvejer situationen og dine muligheder for at handle.

Børnerejseholdet giver behandling og terapi for børn og unge som har været udsat for overgreb.