airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Er du interesseret i at blive plejeforældre?


At være plejeforældre

Som det er allerede kendt, er der stort mangel på plejeforældre i vort land, heri kommer det spørgsmål omkring udformningen af anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Plejeforældre for børn med særlig behov i vort land kan være med til at løfte meget ift. vore målsætninger ved at tage et stor ansvar. Der bliver foretaget beslutning om at anbringe børn udenfor hjemmet på baggrund af lovgrundlag til at beskytte børn og dette stiller krav til målsætninger for plejeforældre.

De voksne har ansvar for at give alle børn fysisk og psykisk velfærd under deres opvækst, og dette ansvar bliver overdraget til plejeforældre, når det er blevet nødvendigt at anbringe børn udenfor hjemmet, og et tæt samarbejde vil være styrken. Under anbringelse af et barn udenfor hjemmet opstartes tiltag øjeblikkeligt, derfor skal plejeforældre, forældremyndighedsindehaver og anbringende kommunen sikre barnets fremtid i tæt samarbejde.

 

Ansøgning

Ansøgning om plejetilladelse kan hentes i kommunekontoret i ens by og her kan der afgives dybere forklaring.

Når ansøgningen er modtaget i kommunen, skal kommunen indhente oplysninger om ansøgerne, økonomiske forhold i skattestyrelsen, straffeattest og børneattest efter at have fået deres samtykkeerklæring, derefter skal ansøgerne have tid til at blive helbredsundersøgt hos sundhedsvæsnet. Helbredsundersøgelsen har til formål at sikre at der ikke er smitsomme sygdomme og stofmisbrug hos ansøgerne.

Det næste i ansøgningsprocessen efter modtagelse af samtlige oplysninger er, at foretage hjemmebesøg fra kommunens sagsbehandler og her visiteres de hjemlige forhold, der foretages også samtaler med de ansøgende plejeforældre på baggrund af deres interesse for plejeforældreskab.

En af virke som plejeforældre er at deltage i lovbestemte kurser for nye plejeforældre. Grundlæggende kursus bliver afviklet i fem dage, kurset kan blive arrangeret af ens egen kommune eller af Socialstyrelsen. Børneloven, pædagogiske metoder bliver undervist i grundlæggende kursus for plejeforældre. Formålet er at give redskaber til børnepasning som plejeforældre. Under kurset komme man ind på metoder og tæt samarbejde omkring rettigheder som plejeforældre, forældremyndighedsindehaver, kommune, arbejde.

 

Til kommende plejeforældre

Tilbud til mennesker, der interesserer sig for at blive plejeforældre og har ønske om at ansøge:

Vi vil henvise de mennesker, der har fået interesse i at blive plejeforældre, at deltage i promovering af plejeforældreskabet via hjemmesiden, promovering er arrangeret af Socialstyrelsen. Disse fremlæggelser vil ske på følgende måde: man kan deltage via Team ved at trykke på vedhæftet Link

Følgende vil blive fremlagt: Ansøgningsproces, forskellige plejeforældreskaber, krav,
arbejdsmetoder med barnet i centrum, processer og rettigheder som plejeforældre. Og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

I kan se hvilke dage, der er afsat i nedenstående tekst Linket er vedhæftet. Linket er beskrevet således: “ Klik her for at deltage i mødet” husk at
trykke (ctrl) før du trykker på mødeindkaldelsen.