airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

MIO

MIO er Grønlands Nationale Børnerettighedsinstitution og har eksisteret siden 2012.

MIO er en politisk uafhængig institution, der arbejder for at udbrede kendskabet til FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen).

MIO arbejder for, at FN's Børnekonvention omsættes til konkrete indsatser, som forbedrer dagligdagen for børn og unge i Grønland.

MIO består af Børnetalsmanden og et sekretariat. Som en hjælp til Børnetalsmanden er der nedsat et Børneråd, som skal hjælpe Børnetalsmanden med at udvikle strategier på Børneområdet.

Børnetalsmandens overordnede opgaver består i at:

  • Yde råd og vejledning til børn og voksne, offentlige og private institutioner og organisationer om spørgsmål, der vedrører børns vilkår, børns rettigheder og klageadgang.
  • Monitorere at lovgivning og praksis er i overensstemmelse med Grønlands forpligtigelser i henhold til FN's Børnekonvention.
  • Vurdere børns vilkår i Grønland.
  • Indsamle viden om børns vilkår i Grønland, og foreslå tiltag der forbedrer børns vilkår, herunder retssikkerhed i Grønland.
  • Formidle informationer om børn og igangsætte debat, tale børnenes sag i den offentlige debat, samt give børn bedre muligheder for at deltage i debatten og påvirke samfundsudviklingen.

Børnetalsmanden og MIO kan ikke behandle enkeltsager, men kan rådgive, komme med udtalelser og skabe debat med henblik på at forbedre vilkårene for alle børn i Grønland.

Alle børn, voksne, fagfolk, offentlige og private institutioner, arbejdspladser og foreninger m.v. kan henvende sig til MIO for at få rådgivning og vejledning i sager der vedrører børn og unges vilkår i Grønland.

Læs mere om MIO på MIOs hjemmeside.

Besøg MIO her
MIO er Grønlands Nationale Børnerettighedsinstitution og har eksisteret siden 2012. MIO er en politisk uafhængig institution, der arbejder for at udbrede kendskabet til FN's Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen).