airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Rejseholdet for voksne


Rejseholdets logo

Hvad er rejseholdet for voksne?
Rejseholdet for voksne er psykoterapeuter og psykologer, der rejser rundt i Grønland og tilbyder oplysning, undervisning og behandling af voksne borgere, der har senfølger efter seksuelle overgreb. Ofte vil behandling også foregå via telefon eller Skype.

Rejseholdet for voksne er organiseret under Socialstyrelsen, Borgerrettet afdeling og er finansieret af Selvstyret via finansloven.

Hvem står for behandlingen?
Selve behandlingen varetages af privat praktiserende psykoterapeuter og psykologer, der hyres af Rejseholdets ledelse. Enkelte er fastansatte i Borgerrettet Afdeling, under Socialstyrelsen.

Hvad kan Rejseholdet for voksne tilbyde?
• Individuel terapi
• Gruppeterapi
• Parsamtaler
• Psykoedukation, oplysning og undervisning
• Pårørende møder
• Borgermøder
• Støtte og supervision til lokale samarbejdspartner

Rejseholdet for voksne rejser som udgangspunkt ud til en by 4 – 5 gange årligt, hvor samtalerne er ansigt til ansigt. Og mellem rejserne vil man kunne modtage samtaleterapi telefonisk eller via Skype.

Hvor mange samtaler tilbydes der?
Det beror på et individuelt skøn. Det er meget individuelt, hvor mange samtaler en person har behov for. Det afhænger bl.a. af kompleksiteten af traumet/-erne, éns alder da overgrebene fandt sted og hvor ofte det foregik samt den enkeltes ressourcer og støttemuligheder m.v..

Kan du få hjælp fra Rejseholdet?
• Har du senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.
• Vil du gerne have hjælp til at til at komme videre.

Så har du muligheden for at kontakte Rejseholdet for voksne og få behandling af dit/dine traume/-r og derved få et mere afklaret forhold til, hvad der er sket. Og forhåbentligt få mere livskvalitet og energi til at komme videre med dit liv. Endelig er det vores håb, at dine hidtidige senfølger bliver svækket eller helt forsvinder.

Koster det noget?
Det er gratis at få behandling fra Rejseholdet. Det er Selvstyret, der finansierer Rejseholdets udgifter.

Vurderende samtale
Alle, der ønsker behandling bliver først tilbudt en vurderende samtale hos en psykoterapeut og/eller psykolog, der så vil vurdere om Rejseholdet er det rigtige tilbud eller om der er behov for anden behandling.

Download pjece her