airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Rejseholdet for voksne


Voksenrejseholdets ikon

Voksenrejseholdet er en landsdækkende terapeutiskbehandlingsindsats, som omfatter et anonymt behandlingstilbud. Rejseholdets indsats i en by/bygder i udgangspunktet af 1 års varighed og foregår delvis fra Nuuk og delvis via udgående aktivitet.

Voksenrejseholdet aktiveres ved, at kommunen anmoder om rejseholdets indsats.

 

Målgruppen er borgere, der har senfølger efterseksuelle overgreb.

Behandlingstilbuddet kan indbefatte:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Gruppeterapi

  Derudover:

 • Netværksmøder efter behov
 • Supervision
 • Faglig sparring
 • Undervisning og workshops

 

Voksenrejseholdets indsats kan være relevant for en by og/eller bygder, såfremt den pågældende kommune har vurderet, at der er et større behandlingsbehov inden for Voksenrejseholdets målgruppe og at der er flere arbejdsopgaver end hvad kommunen selv kan dække.

 

Det er den øverste ledelse i kommunen, der skal sende en officiel anmodning om at kunne modtage Voksenrejseholdets indsats. Denne anmodning skal sendes til Socialstyrelsens mail: iass@nanoq.gl

Såfremt man vil anmode om indsats fra Voksenholdet, skal anmodningen sendes senest ultimo maj 2022, da Voksenrejseholdets indsats skal starte til efteråret 2022.

 

En skabelon til anmodning kan findes her DK SKABELON ANMODNING OM VOKSENREJSEHOLDET

Såfremt Socialstyrelsen modtager flere anmodninger end Voksenrejseholdet har kapacitet til at dække vil Socialstyrelsen være nødt til at prioritere i anmodningerne. Det er derfor ikke garanteret, at Voksenrejseholdet bliver aktiveret efter sendt anmodning.

 

Procedure efter aktivering af Voksenrejseholdet

1. Indledende rejse: Møde med relevante samarbejdspartnere i byen/bygden. Der udarbejdes en samarbejdsaftale

2. Kommunen henviser skriftligt til Voksenrejseholdet (vha. henvisningsskema), og visitationsansvarlige på Voksenrejseholdet gennemgår henvisninger iht. målgruppen

3. Opstartsmøde med henviste og andre relevante parter

4. Visitation: Vurdering af omfanget af traume/belastningsgrad og sammensætning af behandlingsforløb

5. Behandling: Behandlingstilbuddet omfatter samtaler 2 gange om mdr., delvis via fysisk fremmøde og delvis via virtuel kontakt. Behandlingen kan indbefatte:

 • Individuel terapi
 • Parterapi
 • Gruppeterapi

6. Kompetenceudvikling: Supervision, faglig sparring, undervisning og workshops til relevante fagpersoner. Behovet afdækkes ved opstart i en by/bygd

7. Afslutningsmøde med relevante parter: Der sikres overlevering og gennemgang af anbefalinger.

 

Herunder ses en model over arbejdsgangen i Voksenrejseholdets indsats:

 

 

Download pjece her Pjece voksenrejseholdet - DK

For yderligere spørgsmål kan følgende kontaktes:

 • Afdelingschef Naja Lund Kielsen, Borgerrettet Afdeling, Socialstyrelsen, nalk@nanoq.gl
  • Behandleransvarlig Pilunguak Poulsen, Borgerrettet Afdeling, Socialstyrelsen, pilp@nanoq.gl