airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Psykiatriske diagnoser hos børn og unge

©Ophavsret, forfatter og produktion af pjecerne tilfalder MISI

Her kan du finde samlingen af ni korte pjecer, som giver vigtig information og anbefalinger til både
pårørende og fagpersoner i Grønland.

Landsdækkende MISI (Mental Sundhed i Skolen og i Samfundet) og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Grønland har nedsat en projektgruppe, som målrettet har arbejdet på at udvikle informationsmateriale omkring de mest udbredte psykiatriske diagnoser til børn og unge i Grønland

 

Baggrund

Projektet blev igangsat med det formål at skabe bedre forståelse og støtte omkring psykiatriske diagnoser hos børn og unge i Grønland. Ønsket er at levere letforståelige materialer, der kan hjælpe pårørende og fagpersoner med at navigere gennem udfordringer og fremme den mentale sundhed og udvikling hos børn og unge.

Resultater:

Projektgruppen har udviklet ni korte pjecer, der indeholder værdifuld information og anbefalinger. Disse pjecer dækker de mest almindelige psykiatriske diagnoser, som påvirker børn og unge i Grønland:
  • ADD
  • ADHD
  • Angst
  • Autisme
  • Depression
  • Fobier
  • OCD
  • PTSD
  • Skizofreni

Målet er at sikre, at informationen er let at forstå og kan hjælpe pårørende og fagpersoner med at støtte børnene bedst muligt.

Fokus på Udvikling:

Vores informationsmateriale har særligt fokus på udvikling. Vi tror på, at tidlig opdagelse og passende støtte kan være afgørende i børn og unges liv. Anbefalingerne er designet til at fremme positive udviklingsmuligheder, når man står over for psykiatriske udfordringer.

Inspireret af Psykiatrifonden

Projektet har draget nytte af ekspertisen hos Psykiatrifonden, hvor projektet har tilpasset og oversat Psykiatrifondens materiale til en grønlandsk kontekst. Dette sikrer, at informationen er nøjagtig, pålidelig og relevant for samfundet. Tak til Psykiatrifonden for inspiration til projektet.

Støtte fra NunaFonden

Tak til NunaFonden for den finansielle støtte, som har gjort projektet muligt, og nu kan gavne børn, unge og deres støttepersoner i Grønland.

Til pårørende og fagpersoner

Missionen er at udbrede kendskabet til psykiatriske diagnoser, fjerne stigmatisering og fremme sund udvikling hos børn og unge i Grønland. Vi håber, at informationsmaterialet vil være til gavn for alle, der ønsker at forstå og støtte børns mentale sundhed.

Downloade pjecerne her eller find dem på Vidensbanken.

 

Vidensbank
Psykiatriske diagnoser hos børn og unge