airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvem kan blive plejefamilie?


Målgruppe 

Alle over 18 år kan som udgangspunkt blive plejefamilie. Alle uanset race, køn, religion, seksualitet mm. kan godkendes som plejefamilie.

I princippet er der ingen nedre aldersgrænse eller øvre aldersgrænse for at blive plejefamilie i lovgivningen. Personer med gode omsorgsevner og som er i stand til at forstå børn og unges behov har mulighed for at blive plejeforældre.

Med henvisning til princippet i adoptionsreglerne, skal der tages hensyn til aldersforskellen mellem det yngste barn og den ældste adoptionsforælder. Dette hensyn må ligeledes antages at være gældende i en plejeanbringelse, af hensyn til omsorgsudøvelsen, behov mm.

Det kræves at kommunen konkret vurderer om plejeforældrenes alder har betydning for varetagelsen af et konkret plejebarn.

Der skal altid foretages en individuel og konkret vurdering. I den konkrete sag kan der foreligge særlige forhold, der gør, at plejeforældrenes alder ikke har en særlig betydning for plejeopgaven.

Det er således væsentligst, at familien er sund og stabil og opfylder alle formelle krav. Derudover er det væsentligt at familien er vurderet til at kunne varetage et anbragt barn.

Det er en fordel hvis ansøgeren udgør et par, men i særlige tilfælde kan enkeltpersoner godkendes som plejefamilie. Det kan være særlige egenskaber ved den enkelte ansøger som f.eks. særlige faglige egenskaber, en årrække af erfaring eller f.eks. i en netværksplejefamilie, hvor tilknytningen til netværket er stærkere end behovet for to omsorgspersoner. Det vil også kunne ske i situationer, hvor et plejeforældrepar bliver skilt, og den ene ønsker at fortsætte plejeopgaven, under forudsætning af at vedkommende kan godkendes.

Afgørende ved godkendelsen af enkeltansøgere er, at ansøgeren har ressourcer, overskud og er i stand til at rumme det, som normalt godkendes til at blive udført af par.