airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Sammen skaber vi det gode live

En fremtid med mere sundhed og trivsel, ikke mindst for den opvoksende generation af børn og unge. Det er visionen for samarbejdet mellem KNI/Pilersuisoq, Pisiffik, Brugseni og Paarisa. Under et nyt fælles logo med teksten: 'Sammen om det gode liv' vil samarbejdsparterne fremover arbejde målrettet for at fremme det gode liv ved at gøre det sunde valg til det lette og naturlige valg.
24. november 2021

Fremover bliver det nemmere at træffe det sunde valg, når du står i butikken kl. 16 og ikke ved, hvad du skal lave til aftensmad. Du følger bare logoet med den grønne kurv med hjertet og de indbydende varer. Sammen skaber vi det gode liv, og vi har alle sammen mulighed for at gøre noget.

Partnerskabet mellem KNI/Pilersuisoq, Pisiffik, Brugseni og Paarisa tager udgangspunkt i de samarbejdsaftaler, som blev indgået mellem de enkelte virksomheder og Paarisa i maj 2020 og som løber frem til 2030.
Fremover indgår de fire samarbejdsparter i et samlet partnerskab. Det sker i erkendelse af, at parterne kan opnå langt mere sammen, end de ville kunne hver for sig. Udgangspunktet for partnerskabet er, at komplekse problemstillinger, som for eksempel at fremme folkesundheden, ikke kan løses af en enkelt aktør, men kræver et bredt samarbejde på tværs.

Selvom detailhandlen er konkurrenter i det daglige, er man i partnerskabet nået til enighed om at samarbejde om en fælles målsætning om at fremme det gode liv og en klar fælles vision om en fremtid med mere sundhed og trivsel.
Partnerskabet vil fremover kunne kendes på et nyt fælles logo, der viser en indkøbskurv med sunde varer og teksten: Kattulluta inuuneritta / Sammen om det gode liv.

Til sammen er de fire parter til stede i hele landet, og dermed er der mulighed for at nå ud til alle borgere med konkrete indsatser, tilbud, inspiration og råd, som fremmer en sund livsstil med høj livskvalitet.

Partnerskabet har fokus på muligheder og der arbejdes ud fra spørgsmålene: Hvad vil vi gerne have til at ske? Hvad kan vi få til at ske? Hvad giver mening at igangsætte? Der lægges desuden stor vægt på, at der skal sættes konkrete og målbare mål, og at det skal være muligt at måle på effekten af de indsatser, der igangsættes.

I 2022 er parterne blevet enige om at mødes om et helt konkret og målbart mål, nemlig at arbejde for at fremme brugen af frossent frugt og grønt. Det er ambitionen, at der løbende skal sættes bredere mål for at fremme det gode liv. For at dokumentere at de indsatser, der igangsættes, har en effekt, vil parterne offentliggøre resultaterne af samarbejdet i en fælles årsrapport.

Helt overordnet samarbejder parterne om, at:

  • Udbrede viden om og inspirere til gode sundhedsvaner
  • Gøre det sunde alternativ til det lette og naturlige valg og øge andelen der følger kostrådene
  • Fremme sunde kostvaner og en hensigtsmæssig alkoholkultur

Partnerskabet tager udgangspunkt i FN’s verdensmål 3 om sundhed og trivsel og verdensmål 17 om partnerskab for handling. Partnerskabet understøtter Inuuneritta III – Naalakkersuisuts strategi for samarbejdet om det gode børneliv og virksomhedernes CSR-arbejde.

For yderligere oplysninger kontakt:

Paarisa: Konstitueret afdelingschef Tina Evaldsen på tlf. 34 23 94 eller e-mail: tiev@nanoq.gl

Brugseni: Chef for HR, Kommunikation og Marketing Benny Reffeldt Otte på tlf. +299 52 63 39 eller e-mail: benny.otte@knbmarketing.gl

KNI/Pilersuisoq: Marketingschef Anders Steenbakken på tlf. +299 55 15 77 eller e-mail: atb@kni.gl

Pisiffik: Marketingschef Tina Hansen på tlf. +299 29 66 30 eller e-mail: tih@pisiffik.gl