airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ny handlingsplan mod vold i nære relationer

Naalakkersuisut sætter fokus på vold i nære relationer med fire målrettede indsatsområder i en ny handlingsplan, som skal forebygge og begrænse volden i samfundet.
14. september 2023
Handlingsplan mod vold i  nære relationer 2023-2027

Vold er et stort samfundsproblem og alt for mange mennesker lever med vold bag hjemmets fire vægge.

- Vold er ikke et privat anliggende, og derfor skal vi som samfund tage ansvar for, at børn og unge vokser op i trygge familier uden vold og overgreb. Bekæmpelse af vold i nære relationer er et fælles ansvar, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Aqqaluaq B. Egede.

I Grønlands Politis årsstatistik 2022 fremgår det, at der blev anmeldt 501 husspektakler med børn, 2.023 husspektakler uden børn og 1.099 voldsforbrydelser. Tallene viser dog kun det registrerede kriminalitet og ikke det præcise antal ofre for vold.

- Vi skal som samfund tage ansvar for at bryde voldsspiralen, og vi skal som samfund turde gribe ind, når vi ser tegn på vold i familier, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Aqqaluaq B. Egede.

Med Handlingsplan mod vold i nære relationer 2023-2027 ønsker Naalakkersuisut at fortsætte, forstærke og udvikle allerede eksisterende indsatser med fire indsatsområder:

  • Alkoholrelateret vold skal mindskes.
  • Krisecentre skal styrkes, og flere skal etableres.
  • Volden i hjemmet skal stoppes – bedre behandling til både voldsofre og voldsudøvere.
  • Viden om vold i nære relationer skal styrkes med særligt fokus på forebyggelse blandt børn og unge.

Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Rosa Thorsen på e-mail: rose@nanoq.gl eller tlf: +299 34 50 00