airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Familiecenterworkshop i Qaqortoq

I forlængelse af kommunernes og Socialstyrelses fælles arbejde med at styrke indsatsen for udsatte børn, unge og deres familier blev den tredje familiecenterworkshop afholdt i Qaqortoq 15.-17. maj.
12. juni 2023

Udgangspunktet for workshoppen var de aktiviteter, som kommunerne og Socialstyrelsen gennemførte i efteråret 2022. Herunder sidemandsoplæring af medarbejdere i konkrete indsatser og metoder samt gennemførsel af familierådslagningsstudietur til Danmark.

På workshoppen holdt kommunerne oplæg om deres lokale erfaringer med:

  • Organisering af behandlingsmetoder, tidlig indsats og kriseberedskab
  • Erfaringer med sidemandsoplæring
  • Implementering af familierådslagning & bygdeteam

Et udpluk af deltagernes udtalelser om workshoppen:
“Alle kommuner holdt oplæg”, “inspirerende oplæg”, “velplanlagte oplæg”, “godt gruppearbejde”, “fremtidsorienterede målsætninger”, “bedre udnyttelse af ressourcerne”