airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Åbning af Rådgivningsenhed for Tidlig Indsats

Afdeling for børns udvikling kan med glæde meddele, at vi åbner en længe ventet Rådgivningsenhed for fagprofessionelle, der arbejder med Tidlig Indsats.
19. oktober 2023
Åbning af Rådgivningsenhed for Tidlig Indsats her er oplysninger og to mennesker, der snakker i telefon

I statusrapporten for programmet Tidlig Indsats over for gravide familier, som blev offentliggjort i 2021, fremgår det, at de lokale Tidlig Indsats grupper oplever udfordringer med det tværfaglige samarbejde mellem socialforvaltning og sundhedsvæsen samt samarbejdet med øvrige lokale tilbud og ressourcer.

For at understøtte det overordnede formål med Tidlig Indsats programmet, har vi udviklet Rådgivningsenhed for de fagprofessionelle, der arbejder med Tidlig Indsats og fagprofessionelle, der deltager i allerede etablerede indsatsgrupper under Tidlig indsats overfor gravide og familier f.eks. jordemødre, fødselsassistenter, sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, socialrådgivere, sagsbehandlere, psykologer, pædagoger, pædagogmedhjælpere, familieterapeuter, forebyggelseskonsulenter, misbrugsbehandlere m.fl.

Rådgivningsenhedens funktion vil være, at rådgive og vejlede om en given problemstilling i Tidlig Indsats arbejdet samt det tværfaglige samarbejde. Problemstillinger kan f.eks. være tvivl eller problemer angående en konkret sagsbehandling, spørgsmål ift. lovgivning, sparring om en konkret sag og m.m.

Rådgivningsenheden vil åbne for henvendelser fra 12. oktober 2023 og hver tirsdag og torsdag mellem kl. 14-16 fremover.

Man kan henvende sig via mail eller telefonisk. Mails vil blive besvaret løbende afhængig af problemstillingernes omfang. Rådgivningsenhedens mailadresse er:

tidligindsats@nanoq.gl

Ved telefoniske henvendelser:

Telefon: +299 251019 Tirsdage og torsdage mellem kl. 14-16.