airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Uddannede MANU-instruktører kan nu undervise lokalt

For nylig har Socialstyrelsens Afdeling for Børns Udvikling afholdt et succesfuld MANU-instruktørkursus for omkring 30 fagfolk, der til dagligt arbejder med familier med børn mellem alderen 0-6 år.
20. december 2022
Uddannede MANU-instruktører kan nu undervise lokalt

Afdelingens MANU-team arbejder med at udbrede MANU konceptet i hele landet. MANU konceptet styrker forældrekompetencer. MANU kan, som landsdækkende tilbud og som en del af initiativerne, blive tilbudt til alle forældre samt vordende forældre. MANU’s kerneopgave er at kompetenceudvikle fagpersonale. Fagpersonalet opnår yderligere færdigheder i at gå i dialog med forældre og kommende forældre omkring forældreskab med afsæt i MANU-materialet. Derfor er det med stor glæde, at vi kan meddele, at MANU-instruktørkursus for fagfolk netop er blevet afholdt i Nuuk.

MANU instruktørkurset har givet muligheden for at skabe dialog og netværk på tværs af relevante aktører i byer, i sektorer og med forskellige fagligheder.

Kurset havde 2 formål

  1. Kursisterne fik det teoriske, praktiske og pædagogiske grundlag fra MANU-materialet således, at de nu kan undervise i egne by/bygd.
  2. Fagfolk fik større indsigt i og/eller genopfrisket viden om og erfaring med MANU-materialet.

Kursisterne bidrog med vigtig viden om lokale perspektiver og erfaringer, som fremadrettet skal medtænkes i den videre implementering af MANU.

Kernen for MANU-materialet og MANU-instruktører er at hjælpe forældre og vordende forældre, uanset baggrund, med redskaber til at finde deres egen forældrestil i det gode forældreskab.

Efter et vellykket kursus vil vi gerne give en stor tak til kursisterne og deres store engagement.