airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

9,3 mio. uddeles til sociale formål

Årets tilskud til indsatser med sociale formål er fordelt. Der er tildelt 9,3 mio. kroner til udsatte børn, unge og familier i Grønland. 53 ud af 101 ansøgere har modtaget et bevillingsbrev fra Socialstyrelsen.
21. april 2023
Solnedgang i kolonihavnen med isskodser.

Hvem har fået tilskud?

I år er det især frivillige handicapforeninger, som er en af de forskellige målgrupper, der kan søge støtte, der modtager støtte. Eksempelvis har NIIK modtaget tilskud til opstart af projekt Solsikkesnoren. Projektsamarbejdet gør usynlige handicaps synlige. Projektsamarbejdet forventes at styrke foreningen. Prioriteringen af frivillige handicapforeninger er i tråd med Naalakkersuisuts arbejde med handicapområdet – herunder Handlingsplan for efterlevelse af FN’s Handicapkonvention.

Naalakkersuisut arbejder også på Handlingsplanen imod vold i nære relationer – og derfor støttes flere tiltag, som supplerer og giver erfaringer med det forebyggende arbejde imod vold. Såsom konferencen Nordiske Kvinder Mod Vold, der i 2023 har Grønland som værtsland. Et nødvendigt område: Statens Institut for Folkesundhed påpeger, at for 7 ud af 10 voldsudsatte kvinder er voldsudøver en partner eller en tidligere partner. Se: Paarisa - Vold Se også: Alliaq - tilbud til borgere der udøver vold (socialstyrelsen.gl)

Andre forebyggende projekter, der modtager tilskud, er mandegrupper for fædre i Sermersooq. Mandegrupperne løfter fædre og familiers robusthed gennem viden om psykisk sårbarhed samt forebygger udsathed og vold. Oplysningsprojektet Timi Tarni har også fået tilskud. Projektet genfortæller myten om Kaassasuk og den stærke mand i Qeqertalik. Projektet handler om at sætte fokus på psykisk styrke og at fjerne tabuet om at søge hjælp gennem oplysningskampagnen. Projektet taler både ind i større initiativer såsom selvmords- og voldsforebyggelse. Formand for udvalget Timi Tarni, Mariane S. Larsen, er glad for støtten, som hun mener giver mulighed for at udbrede projektet:

- (…) jeg kan se at de fleste mennesker, som tager et skridt mod forbedring af deres liv, er kvinder, og at familien udvikler sig, når mændene også får den mulighed.

Derudover støttes drift af krisecentre i alle kommuner, som har ansøgt - herunder byerne: Aasiaat, Ilulissat, Narsaq, Nuuk, Paamiut og Qaqortoq. Det er en del af Naalakkersuisuts Handlingsplan for det forebyggende arbejde i familier 2023-2030, at der etableres krisecentre i alle kommuner. Se også Krisecentre (socialstyrelsen.gl).

Plejefamilieområdet tildeles tilskud som sikrer forbedret sagsbehandling og styrkelse af plejefamilier. Dette supplerer Naalakkersuisuts Handlingsplan bedre forebyggelse, færre anbringelser, som blandt andet har til formål at en større andel af de børn, som er anbragt uden for hjemmet, skal anbringes i plejefamilier frem for døgninstitution.

Derudover støttes væresteder til børn i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Aasiaat, Nanortalik og Nuuk. Væresteder arbejder forebyggende og er et sted, hvor børn kan opholde sig i dag- og aftentimerne. Det kan for eksempel være, hvis det i en periode ikke er trygt at være i hjemmet, eller det kan fungere som en aflastning for udsatte familier og børn.

 

Mere information om tilskud

For nærmere information om tilskud til sociale formål så kan du læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside ved at klikke her.