airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Initiativ 10 - Børnerejseholdet og Familieenheden på orienteringsrejse til Danmark

Initiativ 10 rejser til Danmark mellem den 10. december og 17. december med henblik på at besøge Januscentret, SDU, Børnehus Syd og Børnehuset Midt.
10. december 2021

Børnerejseholdet og Familienheden i Borgerrettet afdeling skal på rejsen mødes med forskellige sparringspartnere i København, Odense og Aarhus.

Familienheden skal i København besøge Joan-søstrene, og tale om rådgivning af kvinder, der har været eller fortsat bliver udsat for overgreb. Børnerejseholdet skal besøge Januscentret og deltage i et to-dages oplæg om udredning og behandling af børn med seksuelt bekymrende adfærd, sexologiske udredning af unge, digitale platforme i forbindelse med deling af billeder samt mediation mellem offer, krænkende part og evt. forældre.

I Odense skal Børnerejseholdet og Familienheden besøge SDU med fokus på videreuviklingen og sparring i forhold til de grønlandske udrednings værktøjer, som blev udviklet i 2019. Derefter skal de besøge Børnehus Syd, hvor der er rundvisning og oplæg om udredning og undersøgelse af børn, der har været udsat for overgreb eller hvor der er mistanke herom. Derudover også høre om krisestøtte og –behandling til barnet og nærmeste omsorgspersoner samt det tværsektorielle samarbejde.

Slutteligt skal Børnerejseholdet og Familieenheden besøge Børnehus Midt i Aarhus. Her vil Børnerejseholdet fremlægge om Intiativ 10 samt Børnerejseholdets indsats og erfaringer i Grønland. Børnehus Midt afholder herefter et oplæg og øvelser med fokus på testmaterialerer i Børnehuset.


Læs mere om Børenrejseholdet her: Børnerejseholdet - Initiativ 10

Spørgsmål til Initiativ 10, eller ønsker om eventuelt samarbejde med Børnerejseholdet, kan rettes til afdelingsleder Naja Lund Kielsen – nalk@nanoq.gl