airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Ansøgninger om tilskud til sociale formål er åben!

Tilskud kan maksimalt dække halvdelen (50%) af de planlagte udgifter for aktiviteten. Tilskuddet skal gavne udsatte børn, unge eller familier. Du kan søge på vegne af en kommune, en selvejet institution på socialområdet eller en frivillig forening med fokus på socialområdet.
6. december 2022
Ansøgninger om tilskud til sociale formål er åben!

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Driftstilskud
Driftstilskud kan søges af selvejende institutioner, som driver enten:

 1. væresteder for børn
 2. krisecentre
 3. landsdækkende frivillige foreninger på det sociale område
 4. driftstilskud til ansættelse af plejefamiliekonsulenter, som har til formål at løfte plejefamilieområdet.

 

Typer af driftstilskud Hvem kan søge tilskud til drift?
Driftstilskud til væresteder. Jævnfør lov om støtte til børn §25 om typer af tilbud Værested, selvejende
Driftstilskud til krisecenter jf. Se bek. om krisecentre Krisecenter, selvejende
Driftstilskud til landsdækkende organisationer Landsdækkende organisation på socialområdet
Driftstilskud til plejefamiliekonsulenter Kommuner

Projekttilskud

Det er også muligt at søge tilskud til projekter. Projekter dækker tidsafgrænsede aktiviteter og oplysningskampagner, som skal afsluttes i 2023.

 

Typer af projekttilskud Hvem kan søge projekttilskudddet?
1. prioritet 2. prioritet Eventuelt
Oplysningskampagner og oplysende aktiviteter - vedrørende sociale problematikker samt opfølgning på misbrug. Kommune Selvejende institutioner på socialområdet Foreninger på socialområdet
Socialpædagogiske tilbud; Projekter og forsøgsordninger. Jævnfør lov om støtte til børn §25. Kommune og værested Selvejende institutioner på socialområdet -
Indsatser i relation til Krisecentre. Krisecenter Kommune -
Oplysnings- og rådgivningsaktiviteter indenfor de sociale område, som organisationerne er opbygget omkring. Landsdækkende frivillige organisationer - -
Pjecer, bøger med videre samt seminarer for at styrke plejefamilieområdet. Kommuner - -
Aktiviteter målrettet børn Kommuner Selvejende institutioner på socialområdet Foreninger på socialområdet

 

Principper for uddeling

 • Målgruppen som tilskudsmidlerne gavner, skal være udsatte: børn, unge og/eller familier.
 • Aktiviteten skal være i Grønland
 • Kommunen eller andre samarbejdspartnere skal medfinansiere minimum 50% af udgifterne.
 • Budgettet skal passe til ansøgningen. Budgettet skal vise øvrige indtægter fra kommunen eller anden finansiering (eksempelvis medlemskontingent, støtte fra fondsmidler med videre).
 • Projekterne skal være inden for finanslovsformålet på henholdsvis 30.10.49 eller 30.14.29. Se forventet aktiviteter på finansloven her
 • Ansøger skal være en kommunal enhed, en selvejet instituion eller en landsdækkende forening med virke på socialområdet i Grønland.
 • Socialstyrelsen tilstræber at uddele tilskud i hele Grønland.
 • Aktiviteten skal række ud over kommunens normale driftsforpligtelse.

 

Du kan IKKE søge om tilskud til: 

• Dagpenge ved rejser
• Tabt arbejdsfortjeneste
• Kommercielle arrangementer – herunder eksempelvis arrangementer med entreindtægter
• Aktiviteter som er fortrinsvist kulturelle, f.eks. udgivelse af bøger, teaterstykker.
• Projekter uden tilknytning til Grønland
• Privatpersoner, eller kommercielle virksomheder kan ikke søge tilskuddet
• Aktiviteter som har karakter af direkte støtte til socialt udsatte. For eksempel penge, tøj, varer, fødevarer, ferier med udsatte med videre
• Tilskud kan ikke ydes til honorarer eller lignende til bestyrelsesmedlemmer eller andre medlemmer af de landsdækkende frivillige organisationer.