airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

1.oktober indberetninger behandles af Afdeling for Børns Udvikling

1.maj 2022 var der ressortændring i Departement For Uddannelses, Kultur, Idræt og Kirke og for Departement for Børn, Unge og Familier.
8. maj 2023
1. Oktober indberetninger
1.oktober indberetninger blev flyttet fra Uddannelsesstyrelsen til Socialstyrelsen. I samme ombæring blev førskolekonsulenter flyttet til Afdeling for Børns Udvikling. Derfor er opgaver vedrørende 1.oktober indberetninger flyttet med førskolekonsulenterne til samme afdeling i Socialstyrelsen.

Aftalen blev underskrevet d. 29. april. 2022 af tidligere departementschef, Karsten Peter Jensen for Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke og af tidligere konstitueret departementschef, Kirsten Olesen for Departement for Børn, Unge og Familier.

Daginstitutionernes ledere laver 1.oktober indberetninger og sender til Forvaltning for Dagtilbud. Når alle data er indsamlet fra byer og bygder fra samme kommune afleveres det til Afdeling for Børns Udvikling i Socialstyrelsen, som behandler data.