airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Fremtidens frivillighed: Seminar- og netværksdage

Initiativ 4 (det grønlandsk-dansk tværgående arbejde) har netop afholdt seminar- og netværksdage om ”Fremtidens frivillighed”.
2. juni 2022

Seminar- og netværksdage om fremtidens frivillighed. Deltagere sidder i et lokale og ser op mod en oplægsholder.

 

Formålet med dagene var at undersøge, hvordan vi i fællesskab kan styrke rammerne for frivilligt socialt arbejde på børneområdet – og på tværs af aktører. Civilsamfundet spiller allerede en vigtig rolle i samfundet, og hvis der skal flere indsatser – og herunder frivillige – til i fremtiden, skal civilsamfundsorganisationers præmisser forbedres. Under dagene var der mulighed for inspiration og netværk omkring fremtidens frivillighed, eftersom civilsamfundsorganisationerne efterspørger netop dette.

Initiativ 4 er en koordineringsenhed, som har til formål at styrke rammerne for frivillige sociale indsatser på børneområdet. Derfor var der deltagere fra civilsamfundsorganisationer, kommuner, erhvervslivet, Selvstyret, Naalakkersuisut og fonde, således at alle kan spille en rolle i at forbedre frivilliges præmisser for at gøre en forskel i samfundet. Der var deltagere fra hele landet.

Hvad bestod dagene af?

  • Oplæg om værdien af frivilligt arbejde, og partnerskaber herom: Perspektiver fra kommuner, erhvervslivet, Selvstyret og civilsamfundsorganisationer.
  • Gruppearbejde om fremtiden: Hvor vil vi gerne hen med frivillighed i Grønland, og hvordan kommer vi derhen i fællesskab?
  • Speeddating for at skabe netværk: Hvordan kan vi bruge hinanden på tværs for at styrke rammerne for frivilligt arbejde?

 

Hvad kom der ud af dagene?

  • Gruppearbejdet resulterede i en række anbefalinger til forskellige aktører, der er bærende for at vi lykkes med at styrke rammerne for det frivillige sociale arbejde på børneområdet. Disse anbefalinger vil koordineringsenheden (initiativ 4) bruge til at gå i dialog med aktører om deres rolle i at styrke rammerne. Således når anbefalingerne også ud til alle dem, der ikke deltog.
  • Der blev netværket på kryds og tværs, hvilket forhåbentlig munder ud i nye partnerskaber på tværs af aktører, således at alle bidrager til at forbedre frivilliges præmisser for at gøre en forskel i samfundet.

 

Hvad så nu?

  • Hjemmesiden www.paarisa.gl/frivillighed er oppe at køre, og den vil forhåbentligt blive brugt og delt. Den er fortsat under bearbejdning, så kontakt os gerne med input.
  • Deltagerne vil forhåbentlig bruge deres nye netværk til at gå i dialog - og partnerskab -omkring frivillige indsatser i hele landet.
  • Initiativ 4 går i dialog med endnu flere frivillige efterfølgende, så de, der ikke havde mulighed for at deltage, bliver inddraget i den videre proces.
  • Initiativ 4 lægger op til et opfølgende møde med alle inviterede, så processen fortsætter mod styrkede rammer for frivillige sociale indsatser på børneområdet.