airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Socialstyrelsens målrettede kursustilbud til ufaglært personale inden for børne- og ungeområdet

Socialstyrelsens Initiativ 7, som er en del af det grønlandsk-danske samarbejde, har i efteråret 2021 indgået et samarbejde med Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS) om at tilbyde målrettede kurser til ufaglært personale, inden for det sociale børne- og ungeområde.
18. november 2021
Kurserne, har ansatte kunne tilmelde sig gratis. De første kurser afholdes i vinteren 2021 og indeholder to Realkompetencevurderingsforløb (RKV-forløb) og to Modulkurser, som er målrettet ufaglært personale på institutioner, der arbejder med børn og unge i udsatte og sårbare positioner.

RKV-forløbene afholdes i uge 48 og 49 i Nuuk, hvor det forventes at 28 personer deltager. Formålet er at deltagerne får en individuel vurdering af deres realkompetencer (erhvervserfaring og evt. uddannelse) med udgangspunkt i socialhjælperuddannelsens læringsmål og adgangskrav.

Derudover vil der allerede i uge 46 og 47 blive afholdt to Modulkurser i Ilulissat målrettet ufaglært personale på familiecentre, døgn- og handicapinstitutioner. Det forventes at 26 personer deltager på de to Modul-kurser. Modulerne kan efterfølgende indgå i meritvurderingen ved optagelse på en reel uddannelse som eksempelvis socialhjælper.

Yderligere information om Initiativ 7
Initiativ 7’s formål, er at give ansatte inden for det sociale børne- og ungeområde et overblik over kompetenceudviklingstilbud og sikre, at tilbuddene i højere grad imødekommer institutionerne og kommunernes behov. Et af initiativets opgaver har derfor været at etablere kurser til ufaglærte ansatte, for at sikre at flere ansatte får muligheden for at opkvalificere sig inden for deres arbejdsområde.

Etableringen af kurserne er opstarten på et samarbejde, der munder ud i flere RKV-forløb og Modulkurser de næstkommende år.

For yderligere oplysninger kontakt:
Socialstyrelsens Sekretariat:
Sekretariatschef, Sheila Flyckt Steen
Tlf.: 54 66 66
Mail: iass@nanoq.gl