airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Plejefamilier i Qaanaaq har fået styrket deres viden og kompetencer

Socialstyrelsen har afholdt kursus for plejefamilier i Qaanaaq i uge 34 med henblik på give plejefamilierne flere værktøjer til at yde omsorg for plejeanbragte børn og unge.
21. september 2023

Dette opkvalificeringskursus bliver også afholdt i Tasiilaq i uge 38 og i Qaqortoq i uge 41.

Formålet med kurset var at styrke plejefamiliers viden og forståelse for følgerne af seksuelle overgreb hos børn og unge, herunder hvordan plejefamilier kan understøtte plejeanbragte børn og unge, der har været udsat seksuelle overgreb, samt børn og unge som mistænkes for at begå seksuelle overgreb.

Kurset har bl.a. omhandlet:

  • Omsorg og understøttelse af børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb herunder forståelse for barnets særlige situation og eventuelle forstyrrelser i barnets udvikling.
  • Omsorg og understøttelse af børn og unge som har eller mistænkes for at have begået seksuelle overgreb, herunder forståelse for barnets særlige situation og eventuelle forstyrrelser i barnets udvikling.
  • Styrke tilknytning til plejebarnet, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnets særlig situation og behov.
  • Samtaler med børn og unge, bl.a. at lærer at tale med børn og unge om grænser, for at børn og unge kan udvikles og støttes til at genkende, forstå og sætte grænser, samt se og respektere andres grænser.
  • Samarbejdet med forældre til plejeanbragte børn og unge, herunder at respektere og støtte barnets/den unges og forældrenes relation.
  • Plejefamiliens rolle i samarbejdet omkring barnet i forhold til de øvrige professionelle, herunder også de kommunale myndigheder.
  • Styrke netværk på tværs af plejefamilier ved sparring.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Stina Sværd, Afdelingschef i Afdelingen for Rådgivning til Sagsbehandlere
E-mail: stin@nanoq.gl