airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Tidlig Indsats og MANU samarbejder på fællestur til Paamiut

Vi er glade for at kunne dele nyheden om et vellykket samarbejde mellem konsulenterne i Tidlig Indsats og MANU, som netop har afsluttet deres første fælles tur til Paamiut.
8. maj 2024

Turen blev muliggjort i et tæt samarbejde mellem Socialstyrelsen og Kommuneqarfik Sermersooq, og formålet med turen var at styrke Tidlig Indsats i lokalsamfundet og introducere MANUs omfattende værktøjer og materialer til dagtilbudspersonalet i de lokale institutioner.

Den nye Håndbog blev præsenteret

I løbet af besøget blev Tidlig Indsats-teamet samlet over to dage, hvor de blev præsenteret for den nye "Håndbog om Tidlig Indsats overfor gravide familier og familier i udsatte positioner med børn under 2 år". Deltagerne inkluderede en bred vifte af fagpersoner såsom familievejledere, ungerådgivere, sagsbehandlere, personale fra sundhedsvæsnet og dagtilbud. Disse dage var præget af oplæg, diskussioner og workshops med fokus på formålet med Tidlig Indsats, lovgivningsmæssige retningslinjer, tværfagligt samarbejde og generelle forebyggende indsatser.

MANU vigtig i tidlig indsats

MANU-teamet spillede en vigtig rolle under Tidlig Indsats-dagene ved at klarlægge, hvordan MANU kan bidrage til Tidlig Indsats målgruppen. Derudover blev dagtilbudspersonalet fra alle institutioner i Paamiut inviteret til en særlig dag, hvor de fik en introduktion til, hvordan MANU kan integreres i deres praksis. Deltagerne havde også mulighed for at øve sig i at bruge MANUs værktøjer i deres daglige arbejde.

Deltagerne giver udtryk for deres oplevelser i den efterfølgende evaluering, hvor de fremhæver, at de har opnået indsigt i processen bag Tidlig Indsats-møder, herunder deres formål og deltagerkreds:

”Jeg har nu fået viden om hvordan Tidlig Indsats møderne foregår, herunder hvad det skal indeholde og hvem der deltager” – Sygeplejerske

De pointerer også, at de har fået en ’aha’ oplevelse af hvordan MANU kan benyttes i hverdagens arbejde:

”Jeg har fået større kendskab til MANU materialerne og hvordan de kan bruges i praksis” – Familievejleder

Ved at styrke og implementerer både MANU og Tidlig Indsats i Paamiut, bidrager dette til en styrket forebyggende indsats mod omsorgssvigt.

Vi vil gerne takke alle deltagere for deres store engagement i dette vigtige arbejde med at styrke Tidlig Indsats i Paamiut. Sammen skaber vi positive forandringer og støtter vores lokalsamfund.