airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Opkvalificering i Nuuk: Tidlig opsporing af børn i mistrivsel

Tankerne blev sat i gang da Dagtilbudsledere og Forvaltningen for Børn og Familier deltog i opkvalificering af tidlig opsporing af børn i mistrivsel.
24. februar 2023
Dagtilbudsledere og Forvaltningen for Børn og Familier er opkvalificeret i Tidlig opsporing af børn i mistrivsel.

Opkvalificering og kompetenceudvikling af dagtilbudspersonale er fokus i en af projektgrupperne som er en del af det grønlandsk-danske tværgående arbejde for styrket indsats for udsatte børn og unge – i daglig tale bliver det også kaldt Initiativ 3.
I Nuuk har projektgruppen opkvalificeret følgende:
  • en fagchef og pædagogiske konsulenter fra Kommunens forvaltning for børn og familier
  • dagtilbudsledere, souschefer samt 1 stuepædagog fra hver 20 dagtilbud/daginstitutioner
  • 1 dagplejemor fra Kapisillit.


Ud over målgruppen deltog også 2 forebyggelseskonsulenter fra kommunen som observatører samt 2 medarbejdere fra Meeqqat 0- 18 i Afdelingen for Børns Udvikling i Socialstyrelsen. Medarbejderne fra Meeqqat 0-18 præsenterede digital trivselsvurderings værktøjet, som i daglig tale kaldes TOPI (Tidlig Opsporing Og Indsats). De deltog desuden som observatører.

Udsagn fra deltagere i evaluering af opkvalificeringen:

"Drøftelser, sparring, vidensdeling og systematisk fremlæggelse."

”Det var oplysende og det satte mange tanker i gang.”

"Jeg mener, at det vil hjælpe meget på barnet, fordi det er et godt redskab til Tidlig Indsats og baner vej til at have et godt forældrekontakt."Det overordnet formål med initiativ 3 er, at det pædagogiske personale og ledelsen på dagtilbudsområdet opkvalificeres med viden og udvikling samt får fælles praksis for tidlig opsporing, forebyggelse og håndtering af børn i risiko samt børn udsat for omsorgssvigt.

Opkvalificeringen skal styrke fagpersoner til at kunne opspore behov hos barnet så tidligt så muligt. I grafen nedenfor ses, at langt de fleste beskriver, at de har fået større viden om tidlig opsporing efter opkvalificeringen:

 

Større viden om Tidlig Opsporing

 

Opkvalificeringen har 4 kerneområder, som Initiativ 3 samlet kalder for en kuffert. Kufferten indeholder følgende værktøjer: Børnemappen med opsporingsmodel, Kommunikation i forældrepartnerskab, Læringsmiljø og Faglig ledelse.

- Vi er nået i mål med opkvalificeringen af dagtilbudspersonalet i Nuuk. På kurset har vi øget dagtilbudspersonalets viden og kompetencer med værktøjer til opsporing og forebyggelse af omsorgssvigt, siger afdelingschef for børns udvikling, Maliina Junge Jørgensen.

Børnemappen

Deltagerne blev præsenteret for den lovpligtige Børnemappe, som er revideret. Den indeholder nu et trivselsbarometer, som bruges som værktøj til tidligt at opspore barnets trivsel. Trivselsbarometeret lægger op til, at personalet internt har dialog om det enkelte barn, og ud fra det kan handle.
Trivselsbarometeret kan bruges i læringsmiljøet og i forbindelse med kommunikationen i forældrepartnerskabet, som et værktøj.

I sin vurdering af oplægget i Børnemappen sagde en af deltagerne følgende:
"Jeg mener, at det vil hjælpe meget på barnet, fordi det er et godt redskab til Tidlig Indsats og baner vej til at have et godt forældrekontakt."

 

Find Børnemappen her

 

Faglig ledelse og bedre værktøjer og styrket netværk

Det er en nødvendighed, at ledelsesteamet i de enkelte dagtilbud sammen søsætter værktøjerne til deres medarbejdere ift. at lave tidlig opsporing af børns trivsel. Derfor har ledelsesteamene under opkvalificeringen haft mulighed for sammen at sætte ord på, hvordan de vil søsætte deres nye værktøjer.

Udsagn desangående fra deltagerne i evalueringen under opkvalificeringen:

"God debat til ledelsesstil."

"Fordi vigtige emner, jeg har manglet er blevet fremlagt."

"Tæt samarbejde, kommunikation og sparring mellem ledelse og personalet."

 

Aftale om opkvalificering

For at etablere et godt samarbejde og aftale om opkvalificering i kommunen har det været nødvendigt at tale med Forvaltningen for Børn og Familier. Det har ligeledes været vigtigt for Initiativ 3 at få budskabet ud til kommunalpolitikerne, for det er dem, der sætter de politiske rammer. Der har derfor været flere forberedelses- og logistiske møder mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Initiativ 3 inden opkvalificering.

Initiativ 3 tilbyder 2 former for opkvalificering, som tilpasses sammensætningen af kommunens dagtilbudspersonale. Den første opkvalificeringsform fokuserer på ledere og souschefer. Og den anden opkvalificeringsform har fokus på alle medarbejdere – ledere, souschefer, stuepædagoger, medhjælpere, køkkenpersonale og rengøringspersonale, i mindre byer og bygder.

 

Kontakt os og hør nærmere

 

Vil du vide mere om Initiativ 3 eller afdelingen for børns udvikling, er du velkommen til at skrive til os eller læs mere inde på socialstyrelsen.dk.

Deltagerne svarede følgende til, hvad de syntes om tilrettelæggelsen af opkvalificeringen:

Kursisternes mening omkring tilrettelæggelsen af opkvalificeringen