airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Årsrapport Alliaq 2022

Året 2022 har været præget af flere henvendelser og visiteringer end tidligere. Der er afholdt seminar om voldsområdet for fagprofessionelle i hele Grønland. Samtidig er der udviklet nyt informationsmateriale til borgere med voldsproblematikker.
28. marts 2023

I 2022 ser vi en stigning på antal visiteringer, hvor tallet er steget fra 79 til 119 visiteringer. Det betyder at flere begynder at søge hjælp, for at bryde med volden i nære relationer – det er en meget positiv udvikling, at flere har mod på at søge hjælpen, hvilket også er med til at bryde tabuet om, at vold ikke er noget man taler om.

I september 2022 blev der afholdt seminar for fagpersoner fra hele landet, som arbejder indenfor voldsområdet eller som møder Alliaqs målgruppe. Seminaret blev afholdt i Nuuk. Her var det psykologspecialister indenfor voldsbehandling, fra Alternativ til Vold i Norge, der stod for seminaret. Der var personer fra flere kommuner, politiet, Allorfik, Kriminalforsorgen og flere andre der deltog, heriblandt Alliags egne behandlere.

Der er samtidig udviklet nye pjecer, visitkort og informationsmaterialer omkring Alliaq og til personer med voldsproblematikker i deres nære relationer

Alliaq håber at fortsætte udviklingen fra 2022 - både med nye tiltag og kunne hjælpe endnu flere.

Vold løser ikke problemer. Vold skaber problemer.

Ønsker du at høre mere om Alliaq eller gerne vil visiteres til et forløb, kan du kontakte Alliaq på telefon 34 50 40. Telefonen er åben hver dag, inkl. weekend, fra kl. 9.00-21.00.


2022 Ukiumoortumik nalunaarusiaq

Årsrapporten 2022