airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Kommunernes indberetningspligt om anbringelse til Naalakkersuisut

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er kommet en ny mailadresse specifikt til indberetninger af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet i henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §29, stk. 2.
22. marts 2023
sådan kan du indberette anbringelser
Når en kommune anbringer et barn uden for hjemmet, skal kommunen indberette anbringelsen til Naalakkersuisut senest 8 dage efter, at afgørelsen om anbringelse er truffet, jf. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §29, stk. 2.

Indberetningerne skal ske uanset om der anbringes med eller uden samtykke og inkludere alle former for anbringelser:
  • Akut anbringelse på en døgninstitution eller hos en plejefamilie
  • Anbringelse på døgninstitution i eller uden for Grønland
  • Anbringelse hos alle typer af plejefamilier (almindelig, netværk og professionel)
Derudover vil vi gerne modtage en indberetning, når der sker afgørelse om:
  • Hjemgivelse
  • Nægtelse af hjemgivelse
  • Ændring af anbringelse

Hvorfor skal man indberette?

Formålet med indberetningerne er statistik jf. Almindelig bemærkninger til Inatsisartutlov om støtte til børn. Statistikken for anbringelser af udsatte børn og unge uden for hjemmet er, at få mulighed for at følge udviklingen nationalt og kommunalt plan. Dermed kan statistikken bidrage til evaluering af lovgivningen og forbedre grundlaget for overvejelser og beslutninger om udviklingen på anbringelsesområdet.

Fra 2023 vil kommunerne kunne få en oversigt over deres indberettede anbringelser ved at sende en anmodning til lsb29@nanoq.gl

Hvordan skal man indberette?

Indberetningerne skal ske via blanketten, som findes i Get Organized, skabelon: 012 - Skema - Isumaginninnermi Aqutsisoqarfimmut inissiineq pillugu nalunaarut - Indberetning til Socialstyrelsen vedr Anbringelse.

Når blanketten er udfyldt, skal den sendes til lsb29@nanoq.gl

Barnet må ikke være genkendelige i indberetningen. Det vil sige, at man ikke skal angive personfølsomme oplysninger, eksempelvis barnets cpr.nr., navn, adresse og lignenede.

 

Hent skabelonen her

 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere på e-mail: siunnersuisarfik@nanoq.gl eller ved at ringe til vagtmobil nr. 22 46 64.