airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Meeqqat 0-18: TOPI-undervisning i Uummannaq

Meeqqat 0-18-teamet fra Afdelingen for Børns Udvikling har været i Uummannaq i marts 2023. Formålet var at undervise dagtilbuds- og skolepersonale i trivselsopsporingsværktøjet, TOPI.
17. april 2023

TOPI er et IT-opsporingsværktøj, der styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling.

 

Trivselsopsporende IT- værktøj Hjernen og Hjertet (TOPI)

Barnets trivselsposition vurderes i farverne grøn, gul og rød. Den grønne farve betegner et barn i trivsel. Mål for indsatser ved opsporing af mistrivsel klarlægges og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter”, som sikrer, at al viden om det enkelte barn er samlet ét sted. “Overgangsbeskrivelser” udfyldes, når barnet starter i skolen for at give barnet de bedste forudsætninger for en god skolestart. Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem sundhedsplejen, dagtilbud og skole for at sikre, at vigtig viden om barnet ikke går tabt i overgangene.

 

Undervisning Uummannaq

Der var i alt 22 deltagere til undervisningen i TOPI-værktøjet. Der var deltagere fra skolen og dagtilbudsområde. Én af bygderne var repræsenteret, mens de andre 3 bygder ikke kunne deltage. Der er planlagt rejse til og undervisning i de resterende bygder, når vejret tillader det.
Undervisningen var en vekselvirkning af systemgennemgang og praktiske afprøvninger. Først blev der holdt oplæg om brug af funktionerne i systemet, og efterfølgende prøvede deltagerne selv at bruge systemet. Deltagerne kan afprøve og øve sig i brug af systemet i et test-miljø med fiktive børn. I test-miljøet afprøver de alle funktioner.

Nedenstående er et udpluk af deltagernes udtalelser fra evalueringen om selve undervisning og brug af systemet:

- TOPI er et nemt og forståeligt værktøj. Jeg er ikke i tvivl om, at det vil lette vores hverdag.

Mange deltagere kunne se mening med at bruge et digitalt system til at registrere barnets trivsel. Flere følte sig bedre klædt på til at se tegn på mistrivsel hos et barn.

- Det er godt at blive gjort opmærksom på vigtigheden af de tidlige indsatser og deres betydning for barnet. Det gode ved TOPI er, at det ikke kan forsvinde, og at de derved i skolen kan se hvilke indsatser, vi har lavet for de børn, der har haft særlige behov.