airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

MANU: Sparring og vidensdeling i Sisimiut

Afdelingen for Børns Udvikling har faciliteret sidemandsoplæring i Sisimiut i februar 2023. Her har MANU-teamet fra afdelingen sat rammerne for sidemandsoplæring og erfaringsudveksling omkring koordinering og den generelle udførsel af MANU arbejdet.
22. marts 2023
Afdelingen for Børns Udvikling har faciliteret sidemandsoplæring i Sisimiut i februar 2023. Her har MANU-teamet fra afdelingen sat rammerne for sidemandsoplæring og erfaringsudveksling omkring koordinering og den generelle udførsel af MANU arbejdet.

- Dejligt. Der er deltagere fra forskellige steder og god plads til debatter, hvor alle har ret til at sige noget. Og der er en god positiv feedback og bekræftelse fra jeres (ref. Socialstyrelsens) side i forhold til vores arbejde. Nuan, siger deltager til sidemandsoplæring.

Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, og Kommune Qeqertalik var repræsenteret til de 3 dages erfaringsudveksling og oplæring i MANU koordineringsarbejdet. Afdelingen for Børns Udvikling havde sendt tilbuddet om sidemandsoplæring til alle kommuner.

Deltagerne fik mulighed for at udveksle erfaring om egen praksis samt fordele og udfordringer, der kan være med MANU i lokalområderne. Deltagerevalueringen viste, at deltagerne har været glade for at kunne mødes og drøfte deres erfaringer og viden. Deltagerne har præsenteret deres arbejdsgange, og hvordan de til dagligt inddrager MANU. Nedenstående er et udpluk af deltagernes udtalelser fra evalueringen, om at dele erfaringer fra deres arbejdsgange:

- Dejligt, at vi kan spare med hinanden i forhold til, hvad vi oplever med MANU.

- Man får så meget ud af at høre om, hvad de arbejder med. Jeg får så mange idéer baseret på andres arbejdsopgaver.

Ifølge evalueringen for sidemandsoplæringen har 100 % af deltagerne set MANU som et brugbart bidrag i hverdagen.

 

Evaluering af sidemandsoplaering af MANU-teamet

 

MANU+

MANU-teamet faciliteret også en workshop med fokus på det kommende materiale til MANU+, som er rettet mod sårbare familier. Deltagerne har været med til at præcisere, komme med inputs, ønsker og behov til materialet. I evalueringen blev der sat stor pris på inddragelsen af deltagerne til processen vedrørende MANU+. Et af de tre vigtigste punkter, som deltagerne pointerede i evalueringen, var blandt andet ”følelsen af at være med til at gøre en forskel og blive inddraget til MANU+”.

- Vi, i MANU-teamet, er glade for engagementet fra deltagerne. De var gode til at deltage i diskussioner og debatter om MANU-materialet. Vi fik inspiration og inputs, som vi vil gå videre med og benytte fremover, udtaler Kulunnguaq Larsen.