airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Netværksmøde for de frivillige drivkræfter

Paarisa, initiativ 4, har netop afholdt netværksmøde for frivillige fra sociale civilsamfundsorganisationer (NGO’er) i Nuuk d. 9. juni 2022.
28. juni 2022

Netværksmøde for de frivillige drivkræfter

 

Formålet var at frivillige kunne tale sammen på tværs, lade sig inspirere ad hinanden og indgå aftaler om fremtidige samarbejder. Hovedtemaer var rekruttering og fastholdelse af frivillige, samarbejder med kommuner, politisk indflydelse, fælles kurser og begrebsafklaring af frivillighed i Grønland.

Mødet bestod hovedsageligt af gruppearbejde mellem frivillige og opsamlinger i plenum, hvilket kom sig af et ønske fra de frivillige om at vende erfaringer – udfordringer og muligheder – med hinanden på tværs. Næste netværksmøde i Nuuk afholdes i slutningen af året. Desuden besøges alle kommuner løbende, og der indgås her dialog med lokale frivillige.

Netværksmødet foregik efter at repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer, Selvstyret, kommuner, erhvervslivet og fonde var samlet i slut april for at undersøge, hvordan rammer for frivilligt sociale arbejde kan styrkes. Der var deltagere fra hele landet til seminaret. Her blev der udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan diverse aktører kan bidrage til at fremme de frivilliges vilkår.

En anbefaling herfra, som henvender sig til både Selvstyret, kommuner og erhvervslivet, er at frivilligt arbejde bør anses som en værdifuld erfaring på CV’et. På den måde skaber det større effekt for både samfundet og den enkelte, når borgere involverer sig som frivillige.

At styrke rammerne for frivilligt socialt arbejde er netop formålet med initiativ 4, som er en del af det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland. På nuværende tidspunkt er der indgået dialog på tværs af landets aktører, der kører en kampagne om frivillighed på KNR, og der er lavet en hjemmeside med overblik over indsatser; www.paarisa.gl/frivillighed

For mere information, kontakt projektleder Bebbie Petersen: bepe@nanoq.gl

 

Paarisa, initiativ 4, har netop afholdt netværksmøde for frivillige fra sociale civilsamfundsorganisationer (NGO’er) i Nuuk d. 9. juni 2022.