airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Voksenrejseholdet 2021

I det forgangne år har Voksenrejseholdet (psykoterapeuter og psykologer, der behandler senfølger efter seksuelle overgreb) været i følgende byer: Qaanaaq, Uummannaq, Aasiaat, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Nanortalik og Tasiilaq.
20. januar 2022
Landskabsbillede af bjerge med sne på toppen og blåt vand. Vejret er klar, så himlen er også blå.
Samtaleforløbene tager udgangspunkt i senfølger efter seksuelle overgreb, men da mange er multitraumatiserede kan det være nødvendigt også at behandle andre traumer.

Ikke sjældent ser vi at nye traumer reaktiverer gamle traumer.

Det er individuelt, hvilke symptomer den enkelte har og hvor mange samtaler man har brug for. Det afhænger blandt andet af hvilken karakter traumerne havde, hvornår og hvor længe det har stået på, hvem krænkeren var samt om hvilke andre traumer borgerne har med i rygsækken. Endelig kan det være afhængig af den støtte og hjælp vedkommende har kunnet få fra familie, venner og professionelle.

Ofte giver de seksuelle overgreb anledning til mange forskellige stærke og svære følelser som eksempel kan nævnes: Angst, håbløshed, magtesløshed, skyld- og skamfølelse, nedtrykthed, vrede, had, lavt selvværd, lav selvtillid, manglende tillid til andre og nogle gange også selvhad – som den krænkede har behov for at drøfte med en psykoterapeut eller psykolog, så han hun kan takle disse følelser på en mere hensigtsmæssig måde.

Forskellige uhensigtsmæssige tanker kan komme til at fylde uforholdsmæssigt meget, fx: angste katastrofe tanker, depressive tanker, selvbebrejdelser, aggressive fantasier om at skade krænkeren eller sig selv, tvangstanker og evt. selvmordstanker. Mange er blevet plaget af flashbacks (hvilket principielt kan være inden for en hvilken som helst sansemodalitet, dvs. at man ser, høre, lugter eller smager noget som var det dengang traumet fandt sted). Og det kan genopleves meget livagtigt selv årtier efter man blev udsat for traumet. Andre igen er plaget af mareridt, hvor de genoplever traumet igen og igen.

Afhængig af den enkeltes psykologiske forsvarsmekanismer m.m. vil den der er blevet krænket kunne få forskellige kropslige symptomer, fx muskelspændinger, tendens til forskellige former for fysiske angstsymptomer, kraftig hjertebanken, hyperventilering, svedtendens, at man stivner/fryser (handlingslammet) samt dårlig nattesøvn.

Det er ikke ualmindeligt, at mange prøver at ”selvmedicinere sig” med alkohol eller hash – hvilket er en uhensigtsmæssig adfærd, der blot forstærker alle de problemer man måtte have. Nogle har det med at isolere sig fra andre, fx pga. frygt for at møde krænkeren/-ne, eller pga. skyld- og skamfølelse. Vi ser også at nogle bliver sexafhængige, har mange sexpartner og enkelte bliver selv krænker.
Alle ovenstående eksempler på symptomer kan indirekte påvirke den krænkedes evne til at passe en uddannelse, et arbejde samt påvirke deres evne til at indgå i nære og intime relationer med andre på en hensigtsmæssig måde.

Desværre er der stadig mange over alt i Grønland, der fortsat er plaget af senfølger efter seksuelle overgreb. Vi håber, at vi i det komne år vil kunne behandle og hjælpe endnu flere til at takle deres psykiske problemer som følge af seksuelle overgreb.

Ønsker man yderligere oplysninger, så følg følgende link: https://socialstyrelsen.gl/4_tilbud_til_borgerne/rejseholdet_voksne?sc_lang=da