airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Visitationskriterier, vilkår, rammer og eksklusionsårsager

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb må bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Visitationskriterier:
Behandling ydes ikke til personer med svære misbrugsproblemer.
Behandling ydes ikke til personer, som benytter medicin, der nedsætter det kognitive funktionsniveau markant.
Personer, der ønsker behandling, må besidde kognitive evner til at deltage aktivt i behandlingen.
Personer, der ønsker behandling, må udvise en rimelig erkendelse af- og ansvar for sine voldshandlinger.
Personer, der ønsker behandling, må demonstrere en rimelig motivation for at deltage i behandlingen.
Familier med børn bliver som udgangspunkt givet særlig prioritet.

Vilkår:
Alliaq er et tilbud både til mænd og kvinder.
Behandling kan ydes til personer, som er under tilsyn fra Kriminalforsorgen eller anstaltsanbragte. Læs mere her: Til Kriminalforsorgen.
Brugere af tilbuddet skal være minimum 15 år.  
Brugere skal på psykologens opfordring give behandlingstilbuddet tilladelse til at kontakte en eventuel partner.

Eksklusionsårsager:
Brugere kan blive ekskluderet fra tilbuddet, hvis de:

Fortsætter med at udøve vold i deres nære relationer.
Udøver vold mod behandleren.
Demonstrerer mangel på motivation og samarbejde.
Ikke møder op til konsultationer mere en 2 gange i træk.
Melder afbud til konsultationer mere end 2 gange i træk.