airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Alliaq

Information til Kriminalforsorgen


Information til Kriminalforsorgen om anstaltsanbragte mv.:

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb skal bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Anstaltsanbragte borgere og borgere under Kriminalforsorgens tilsyn kan benytte tilbuddet efter de almindelige vilkår og visitationskriterier . Anstalten skal indhente samtykkeerklæring fra den indsatte og informere den psykologfaglige koordinator i Alliaq på koordinatoralliaq@nanoq.gl.

Kriminalforsorgen kan oplyse om tilbuddet, men ikke foretage egentlig visitation dertil.

Kriminalforsorgen må være behjælpelig med ledsagelse, kørsel og lignende, når anstaltsanbragte bliver visiteret til Alliaq.

Forekommer der behandling af anstaltsanbragte på anstalten, vil det være anstaltens ansvar at sørge for et passende lokale/møderum til behandling, samt sikkerheden for den behandleren.