airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Information til kommuner og KriminalforsorgenInformation til kommuner om borgere mellem 15-17 år:

Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb skal bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Kommunen kan oplyse unge mellem 15-17 år om tilbuddet og foreslå dem at gøre brug af det. Kommunen skal indhente samtykkeerklæring både fra den unge og fra forældremyndighedsindehaveren og informere den psykologfaglige koordinator i Alliaq på koordinatoralliaq@nanoq.gl.

Unge mellem 15-17 år visiteres efter gældende visitationskriterier .

Information til Kriminalforsorgen om anstaltsanbragte mv.:
Det er et grundlæggende princip i Alliaq, at et behandlingsforløb skal bygge på brugerens frivillige deltagelse.

Anstaltsanbragte borgere og borgere under Kriminalforsorgens tilsyn kan benytte tilbuddet efter de almindelige vilkår og visitationskriterier . Anstalten skal indhente samtykkeerklæring fra den indsatte og informere den psykologfaglige koordinator i Alliaq på koordinatoralliaq@nanoq.gl.

Kriminalforsorgen kan oplyse om tilbuddet, men ikke foretage egentlig visitation dertil.

Kriminalforsorgen må være behjælpelig med ledsagelse, kørsel og lignende, når anstaltsanbragte bliver visiteret til Alliaq.

Forekommer der behandling af anstaltsanbragte på anstalten, vil det være anstaltens ansvar at sørge for et passende lokale/møderum til behandling, samt sikkerheden for den behandlende psykolog.