airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Samtale med en person der er udsat for vold


Som fagperson kan det være svært at vide, hvornår du bør gribe ind, og hvordan du kan handle på en mistanke om vold.

Som fagperson er det vigtigt, at du er rolig og lyttende, bevarer roen gennem hele forløbet og undgår at dramatisere. Vær derfor en nærværende og opmærksom lytter til den voldsramtes fortælling.

Gode samtaleråd
• Tal om volden
• Stil ikke spørgsmål om, hvordan volden er opstået. Problemerne er ofte komplekse, og spørgsmålet er derfor svært at svare på. Mange aspekter af volden kan være for følsomme til at bringe samtalen videre
• Fortæl den voldsudsatte at alle mennesker skal kunne føle sig trygge i deres parforhold, og at volden er ulovlig
• Fortæl den voldsramte, at mange andre har erfaringer med vold i familien, så problematikken almindeliggøres
• Spørg ind til hvordan det er at være i parforholdet. Hjælp den voldsudsatte med at se hendes/hans situation i en helhed. Nogle voldsudsatte opfatter volden som normal
• Undgå at bebrejde den voldsudsatte for at blive sammen med partneren; spørg fx ikke ”Hvorfor går du ikke bare?”
• Hjælp den voldsudsatte til bedre at forstå sin situation ved at stille 'hvem, hvad, hvordan-spørgsmål'. Via fortælling kan den voldsudsatte bedre afklare sin egen situation
• Fokusér på personens styrker og beskriv dem. For eksempel: "Godt, at du har fået børnene af sted hver dag i skole"/"at du kom til mødet"/ "at du har passet dit arbejde." Volden kan nemlig medføre, at den voldsudsatte ikke ser sig selv som en person med ressourcer

Husk: Når du hjælper en voldsramt forælder i en familie, hjælper du også et barn
• Mød den voldsramte med anerkendelse, opmærksomhed og tålmodighed
• Vær opmærksom på, at den voldsramte kan have svært ved at bede om hjælp, da personen ofte vil tænke: ”Jeg er selv skyld i volden.”
• Vær opmærksom på at tillid er vigtig. En voldsudsat kvinde vil ofte spekulere på, om hun er en dårlig mor og frygte, at børnene bliver fjernet fra hjemmet
• Vær opmærksom på, at hjælp er en anerkendelse af voldsproblemet. At undlade at hjælpe kan opfattes som at acceptere volden
• Tilbyd aldrig fuld fortrolighed, da der kan komme ting frem i samtalen, som du er nødt til at gå videre med