airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Alliaq - tilbud til mennesker der udøver vold

Alliaq er et gratis og anonymt tilbud til mænd og kvinder, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres nære relationer.

Hvad er Alliaq?
Tilbuddet tilbyder psykologbehandling til både mænd og kvinder med volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner, samlever, familie eller andre personer i deres nære relationer.

Behandlingen i Alliaq består individuelle samtaler med en psykolog. Målet med behandlingen er, at voldsudøveren erkender volden, tager ansvar for volden og stopper med at udøve volden.

Behandlingstilbuddet tager afsæt i, at volden er voldsudøverens ansvar. Indsatsen er derfor primært rettet mod at stoppe volden gennem individuel behandling. Imidlertid kan konflikter og konfliktoptrapning være et fælles ansvar.

Alliaq tilbyder derfor også en eventuel partner psykologsamtaler -alene eller som parsamtaler. Psykologen vurderer ud fra parrets situation, hvad der er den mest hensigtsmæssige form for behandling.

Tilbuddet er landsdækkende. Alle i Alliaq har tavshedspligt.

Takster:
Tilbuddet er gratis og anonymt. Borgere kan kontakte 

Kontakt:
Borgere kan selv kontakte Alliaq på telefonnummer 34 50 40. 

Telefonen er åben:

Mandag-torsdag 9:00 - 22:00
Fredag 09:00 - 04:00
Lørdag 16:00 - 04:00
Søndage 16:00 - 22:00

Her sidder Alliaqs telefonansvarlige klar til at modtage opkaldet.

Borgere kan ligeledes kontakte Alliaq via  kontaktformularen, hvorefter Alliaqs telefonansvarlige kontakter borgeren til en uforpligtende samtale .

Information om forløb i Alliaq:
Forløbet er individuelt og varierer i længde, da behandlingen for hver borger er tilpasset til den enkelte.

Forløbet inkluderer også et tilbud om psykologbehandling til eventuel partner.

Behandlingen vil ske ved fysisk fremmøde ved en psykolog eller over Skype/telefon, når det fagligt og praktisk er muligt.
Udgifter til internet/mobil betales som udgangspunkt af brugeren selv.

Alliaq kan i rimeligt omfang medvirke til at finde en praktisk internetløsning med en Kommune eller Sundhedsvæsenet.

 
Etiske principper

Alliaq baserer sit arbejde på nordiske psykologers fælles etiske principper:
• Respekt for brugernes rettigheder og værdighed
• Kompetence
• Ansvar
• Integritet

Principperne omhandler blandt andet fortrolighed og respekt for menneskers rettigheder og værdighed. Psykologen bestræber sig på at opretholde et højt fagligt niveau og være bevidst om sine egne faglige og menneskelige stærke og svage sider.

Yderligere er psykologen opmærksom på det professionelle ansvar, han/hun har for sine klienter samt den organisation og det samfund, som han/hun lever og arbejder i. Psykologen optræder ærligt, upartisk og respektfuldt.

En fyldigere beskrivelse af etiske principper for nordiske psykologer kan bl.a. findes på Dansk Psykologforenings hjemmeside: www.dp.dk

 

Navnet bag Alliaq

Alliaq er navngivet efter en figur i Ole Brandts fortælling om fangeren, Qooqa, der vil bekæmpe jalousi og vold i samfundet. Qooqa bliver vejledt af sin omsorgsfulde og vise bedstemor, Alliaq, der viser ham, at vold ikke løser problemer, men tværtimod skaber flere problemer og mere vold.