airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Hvad er konsekvenserne af vold?


Konsekvenserne af vold viser sig både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. Det er ødelæggende, at være udsat for vold, ligesom det er ødelæggende at vokse op i et hjem med vold.

Almindelige tegn hos mennesker som er udsat for vold:
• Depression og angst
• PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)
• Søvnforstyrrelser og problemer med at huske
• Forstyrret tidsopfattelse
• Forvirring, irritabilitet og koncentrationsbesvær
• Vanskeligheder ved at træffe beslutninger
• Selvbebrejdelser og lavt selvværd

Vold kan blandt andet føre til:
• Misbrug af alkohol, hash mv.
• Social Isolation
• Aggressive/voldsomme reaktioner på små forandringer i tilværelsen
• Svært at passe dit arbejde
• Vanskeligheder ved at udfylde din forældrerolle

Voldens konsekvenser for børn
Det påvirker børns udvikling at leve med vold i hverdagen - både på kort og lang sigt. Vold i barndommen kan blandt andet føre til:
• Utryghed og angst
• Lavt selvværd
• Aggressioner og adfærdsvanskeligheder
• Spiseforstyrrelser og misbrug
• Selvmordsforsøg og psykiske lidelser

  • Forøget risiko for selv at begynde at udøve vold som voksen

Det er derfor vigtigt at du underretter, hvis du har kendskab til, at børn er udsat for eller vidne til vold.