airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

FAQ

Besøgsrejser for personer med handicap
Kan jeg få dækket udgifter til løn til handicaphjælpere eller vikar?

Ja. Din grønlandske hjemkommune kan refundere udgifter til løn til handicaphjælpere eller løn til vikar for handicaphjælper under rejsen, når de ledsager personer med vidtgående handicap på ferie i Grønland.

Ansøgning om løn til handicaphjælper:
Ved ansøgning om løn til handicaphjælper, kan der max refunderes udgifter svarende til sædvanlig løn i en 37 timers arbejdsuge, fratrukket ulempeydelser og overtidsbetaling, idet disse ydelser dækkes af ledsagehonorar og godtgørelse for mistede fridage, som udbetales særskilt.

Ansøgning om løn til vikar for handicaphjælper:
Ved ansøgning om løn til vikar for handicaphjælper, kan der max refunderes udgifter til vikar svarende til handicaphjælperens overenskomst og vagtskema samt ulempeydelser ligeledes svarende til handicaphjælperens vagtskema på sædvanligt løntrin for vikarer.

Udgiften refunderes efterfølgende efter fremsendelse af dokumentation.
Undervejs i ansøgningsskemaet vil du blive spurgt, om du ønsker at få dækket udgifter til løn til handicaphjælpere.


Kan jeg tage min egen kørestol eller andet transporthjælpemiddel med på rejsen?

Ja. Du kan gratis medbringe dit eget transporthjælpemiddel fx en kørestol.

Undervejs i ansøgningsskemaet vil du blive spurgt, om du ønsker at medbringe dit eget transporthjælpemiddel og hvor meget det fylder og vejer.

Du kan læse mere om kørestole og andet særlig bagage på Air Greenlands hjemmeside: https://www.airgreenland.dk/faq/foer-rejsen/saerlig-bagage

Vær opmærksom på at rejsende med kørestole skal møde ved gaten i lufthavnen senest 45 min. før afgang.

Air Greenland oplyser, at de frasiger sig et hvert ansvar for skader opstået på kørestole under rejsen, med mindre den er forsvarligt emballeret, men de har ikke kunnet give nærmere oplysninger om, hvilke krav der stilles til emballeringen.

Så hvis du medbringer en kørestol, anbefaler vi, at du sikrer dig, at den er forsikret mod skader inden rejsen.

 
Kan jeg tage andre nødvendige hjælpemidler med gratis?

Ja. Andre nødvendige hjælpemidler fx en ekstra kørestol, sondemad og specialbleer, kan du få med gratis, hvis du har søgt om det på forhånd.

Undervejs i ansøgningsskemaet vil du blive spurgt, om du medbringer andre nødvendige hjælpemidler, og om du har behov for fritagelse for betaling af overvægt. 

Du kan læse mere om særlig bagage på Air Greenlands hjemmeside: https://www.airgreenland.dk/faq/foer-rejsen/saerlig-bagage 

 
Skal jeg selv tegne en rejseforsikring?

Ja. Det er en god ide at sikre dig. at du har en forskring der dækker din og dine ledsagers rejse.

Hvis der sker skader på hjælpemidlerne eller anden bagage under rejsen, skal skaderne anmeldes til flyselskabet, inden man forlader lufthavnen af hensyn til forsikringsspørgsmål.

Air Greenland oplyser, at de frasiger sig et hvert ansvar for skader opstået på kørestole under rejsen, med mindre den er forsvarligt emballeret, men de har ikke kunnet give nærmere oplysninger om, hvilke krav der stilles til emballeringen.

Læs mere på Air Greenlands hjemmeside under særligt bagage: https://www.airgreenland.dk/faq/foer-rejsen/saerlig-bagage

Så hvis du medbringer en kørestol, anbefaler vi, at du sikrer dig den er forsikret mod skader inden rejsen.


Kan jeg få tolk ifm. besøget i Grønland?

Ja. Hvis du og din/e handicaphjælper/e ikke taler grønlandsk, kan du ansøge om tolkebistand til ferien. Man kan højst få bevilget 5 timer dagligt. Den grønlandske feriekommune har ansvaret for at skaffe tolkebistanden. Der bør altid være tolkebistand ved møder mellem dig, dine pårørende, kommunen og din/e handi-caphjælper/e.

Undervejs i ansøgningsskemaet vil du blive spurgt om du har brug for tolk.


Kan jeg få hjælp til at komme rundt i lufthavnen?

Ja. Du få hjælp af Falck eller lufthavnspersonal:

  • Hvis du er kørestolsbruger eller er gangbesværet
  • Hvis du rejser alene og har svært ved at finde rundt i lufthavnene
Undervejs i ansøgningsskemaet vil du blive spurgt, om du har brug for hjælp i lufthavnen. 
Beskriv hvilken hjælp du ønsker, så bestiller vi den.
 

Får jeg tilsendt flybilletter?

Nej. De gammeldags papirbilletter er erstattet af en rejseplan med et bookingnummer. Rejseplanen skal fremvises ved check-in skranken sammen med gyldig legitimation, som for danske statsborgere er pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Rejseplanen kan ændre sig helt frem til afrejse. Kommer der ændringer på din rejse, får du besked på den mail, du oplyste i ansøgningsskemaet. Hvis ændringerne sker under 24 timer inden afrejse får du besked på SMS på det telefonnummer du oplyste i ansøgningsskemaet.

Det er altid en god ide at tjekke Air Greenlands hjemmeside for at holde sig opdateret om evt. ændringer: www.airgreenland.dk


Får jeg besked hvis der kommer ændringer til min rejse?
Ja. Kommer der ændringer på din rejse, får du besked på den mail, du oplyste i ansøgningsskemaet. Hvis ændringerne sker under 24 timer inden afrejse får du besked på SMS på det telefonnummer du oplyste i ansøgningsskemaet.

Det er altid en god ide at tjekke Air Greenlands hjemmeside for at holde sig opdateret om evt. ændringer: www.airgreenland.dk
Hvor meget bagage må jeg have med?
Der er begrænsninger på hvor mange kilo bagage I må have med per person. Det kommer an på om I rejser på standard eller premium/business klasse.
Læse mere om bagage på Air Greenlands hjemmeside: https://www.airgreenland.dk/faq/foer-rejsen/bagage

Har du ekstra meget bagage pga. andre nødvendige hjælpemidler fx en ekstra kørestol, sondemad og specialbleer, kan du få dem med gratis, hvis du har søgt om det på forhånd. Se afsnittet: ”Kan jeg tage andre nødvendige hjælpemidler med gratis?
Bliver jeg hentet når jeg lander i lufthavnen i Grønland?
Du kan ikke regne med at kommunens personale afhenter dig i lufthavnen. Det er heller ikke alle indkvarteringssteder, der har transfer til og fra lufthavnen. Så vær forberedt på, selv at sørge for transporten når du er landet.
COVID-19

Vær opmærksom på hvordan de gældende Covid-19 regler på rejsetidspunktet får konsekvenser for dig.

Reglen omkring at en besøgsrejse maksimalt kan vare 9 dage er stadig gældende, selvom der skulle være karantæne regler på rejsetidspunktet. Det betyder at du kan risikere at skulle 5 dage i karantæne ud af de 9 dage rejsen varer.

På www.corona.nun.gl kan du læse om de seneste officielle oplysninger om Coronavirus (COVID-19) i Grønland og de aktuelle regler.

Venligst giv os besked senest 2 uger inden hvis rejsen skal annulleres. Send en mail til f-oekonomi@nanoq.gl

Ansøgere der har fået bevilget rejse i år, men ikke har benyttet rejsen på grund af COVID-19, skal ansøge igen.